Cirkevné zbory

Bardejov
Cirkevný zbor

Bardejov

Ev. a. v. farský úrad, Dlhý rad 15, 085 01 Bardejov; 054/472

Cirkevný zbor

Bardejov

Ev. a. v. farský úrad, Dlhý rad 15, 085 01 Bardejov; 054/472 24 81, 0918 828 340 Velebír, 0905 449 340 Velebírová, 0902 268 849

Zobraziť viac
Bystré
Cirkevný zbor

Bystré

Ev. a. v. farský úrad, Zemplínska 564/30, 094 34 Bystré; 0940 327

Cirkevný zbor

Bystré

Ev. a. v. farský úrad, Zemplínska 564/30, 094 34 Bystré; 0940 327 670; bystre(at)ecav.sk; www.ecavbystre.sk; Mgr. Marek Ivan − zborový farár; zborový dozorca: Ján Rozkoš;

Zobraziť viac
Giraltovce
Cirkevný zbor

Giraltovce

Ev. a. v. farský úrad, Dukelská 46, 087 01 Giraltovce; 054/736 41

Cirkevný zbor

Giraltovce

Ev. a. v. farský úrad, Dukelská 46, 087 01 Giraltovce; 054/736 41 87, 0905 292 777; giraltovce(at)ecav.sk; www.ecavgiraltovce.sk; Mgr. Martin Fečko − zborový farár; zborový

Zobraziť viac
Hanušovce nad Topľou
Cirkevný zbor

Hanušovce nad Topľou

Ev. a. v. farský úrad, Kláštorná 64/16, 094 31 Hanušovce nad Topľou;

Cirkevný zbor

Hanušovce nad Topľou

Ev. a. v. farský úrad, Kláštorná 64/16, 094 31 Hanušovce nad Topľou; 057/445 22 44, Škarupa 0904 126 937, Škarupová Lašáková 0910 912 068, Gallo

Zobraziť viac
Chmeľov
Cirkevný zbor

Chmeľov

Ev. a. v. farský úrad, 082 15 Chmeľov 71; 0907 307 779;

Cirkevný zbor

Chmeľov

Ev. a. v. farský úrad, 082 15 Chmeľov 71; 0907 307 779; chmelov(at)ecav.sk; Mgr. Tomáš Valašík − zborový farár; zborový dozorca: Radoslav Duda; kantori: Ján

Zobraziť viac
Chmeľovec
Cirkevný zbor

Chmeľovec

Ev. a. v. farský úrad, 082 12 Chmeľovec 25; 051/794 41 22;

Cirkevný zbor

Chmeľovec

Ev. a. v. farský úrad, 082 12 Chmeľovec 25; 051/794 41 22; chmelovec(at)ecav.sk; Mgr. Marcela Uhláriková − zborová farárka; zborový dozorca: Ing. Pavol Majerník; kantor:

Zobraziť viac
Chminianske Jakubovany
Cirkevný zbor

Chminianske Jakubovany

Ev. a. v. farský úrad, Chminianske Jakubovany 156, 082 33 p. Chminianska

Cirkevný zbor

Chminianske Jakubovany

Ev. a. v. farský úrad, Chminianske Jakubovany 156, 082 33 p. Chminianska Nová Ves; 051/779 53 10, 0917 173 885; ch.jakubovany(at)ecav.sk; Mgr. Peter Ferenčík −

Zobraziť viac
Kladzany
Cirkevný zbor

Kladzany

Ev. a. v. farský úrad, Kladzany 108, 094 21 Nižný Hrabovec; 057/449

Cirkevný zbor

Kladzany

Ev. a. v. farský úrad, Kladzany 108, 094 21 Nižný Hrabovec; 057/449 31 12; kladzany(at)ecav.sk; Mgr. Mária Juhásová − zborová farárka; zástupca zborového dozorcu: Slavomír

Zobraziť viac
Kuková
Cirkevný zbor

Kuková

Ev. a. v. farský úrad, 086 44 Kuková 58; 054/732 26 10,

Cirkevný zbor

Kuková

Ev. a. v. farský úrad, 086 44 Kuková 58; 054/732 26 10, Činčurák 0915 829 297, Činčuráková Tipulová 0911 829 297; kukova(at)ecav.sk; www.zbory.ecav.sk/kukova; Mgr. Ľuboš

Zobraziť viac
Lopúchov
Cirkevný zbor

Lopúchov

Ev. a. v. farský úrad, Lopúchov 77, 086 41 p. Raslavice; 054/479

Cirkevný zbor

Lopúchov

Ev. a. v. farský úrad, Lopúchov 77, 086 41 p. Raslavice; 054/479 22 69; e.kanuchova(at)gmail.com; Mgr. Erika Kaňuchová − zborová farárka; zborový dozorca: Dušan Homulka;

Zobraziť viac
Marhaň
Cirkevný zbor

Marhaň

Ev. a. v. farský úrad, 086 45 Marhaň 52; 054/739 32 17,

Cirkevný zbor

Marhaň

Ev. a. v. farský úrad, 086 45 Marhaň 52; 054/739 32 17, 0918 828 369; marhan(at)ecav.sk; Mgr. Martin Chalupka − zborový farár-senior; zborový dozorca: Ing.

Zobraziť viac
Merník
Cirkevný zbor

Merník

Ev. a. v. farský úrad, 094 23 Merník 169; 0918 828 343;

Cirkevný zbor

Merník

Ev. a. v. farský úrad, 094 23 Merník 169; 0918 828 343; mernik(at)ecav.sk; Mgr. Peter Soták − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Stanislav Kozák; kantori:

Zobraziť viac
Michalovce
Cirkevný zbor

Michalovce

Ev. a. v. farský úrad, Fraňa Kráľa 7, 071 01 Michalovce; 056/643

Cirkevný zbor

Michalovce

Ev. a. v. farský úrad, Fraňa Kráľa 7, 071 01 Michalovce; 056/643 31 10; menkyjan(at)gmail.com; www.ecavmichalovce.eu; Mgr. Ján Meňky − zborový farár; zborový dozorca: Július

Zobraziť viac
Nemcovce
Cirkevný zbor

Nemcovce

Ev. a. v. farský úrad, Nemcovce 60, 082 12 Kapušany pri Prešove;

Cirkevný zbor

Nemcovce

Ev. a. v. farský úrad, Nemcovce 60, 082 12 Kapušany pri Prešove; 051/794 21 55, 0911 224 672; nemcovce(at)ecav.sk; www.zbory.ecav.sk/ecavnemcovce; Mgr. Peter Székely − zborový

Zobraziť viac
Pozdišovce
Cirkevný zbor

Pozdišovce

Ev. a. v. farský úrad, Viničná 147, 072 01 Pozdišovce; 056/647 22

Cirkevný zbor

Pozdišovce

Ev. a. v. farský úrad, Viničná 147, 072 01 Pozdišovce; 056/647 22 63, 0911 857 880; pozdisovce(at)ecav.sk; Mgr. Denisa Vargová − zborová farárka; zborová dozorkyňa:

Zobraziť viac
Prešov
Cirkevný zbor

Prešov

Ev. a. v. farský úrad, Svätoplukova 11, 080 01 Prešov; tel./fax 051/772

Cirkevný zbor

Prešov

Ev. a. v. farský úrad, Svätoplukova 11, 080 01 Prešov; tel./fax 051/772 59 25, 051/748 11 32, 0908 987 664, Bakalár 0905 232 804, Koč

Zobraziť viac
Richvald
Cirkevný zbor

Richvald

Ev. a. v. farský úrad, 085 01 Richvald 73; 054/479 32 30,

Cirkevný zbor

Richvald

Ev. a. v. farský úrad, 085 01 Richvald 73; 054/479 32 30, 0908 368 889; richvald(at)ecav.sk; Mgr. Marek Cingeľ – zborový farár-konsenior; zborová dozorkyňa: Ing.

Zobraziť viac
Sabinov
Cirkevný zbor

Sabinov

Ev. a. v. farský úrad, Nám. slobody 2, 083 01 Sabinov; 0918

Cirkevný zbor

Sabinov

Ev. a. v. farský úrad, Nám. slobody 2, 083 01 Sabinov; 0918 850 973; PhDr. Marta Ferjová – zborová farárka; zborová dozorkyňa: JUDr. Jana Toporcerová;

Zobraziť viac
Soľ
Cirkevný zbor

Soľ

Ev. a. v. farský úrad, 094 35 Soľ 51; tel./fax 057/449 63

Cirkevný zbor

Soľ

Ev. a. v. farský úrad, 094 35 Soľ 51; tel./fax 057/449 63 35, 0918 828 322; sol(at)ecav.sk, ecavsol(at)stonline.sk; www.wp.ecavsol; Mgr. Ľuboš Kubačka − zborový farár-konsenior,

Zobraziť viac
Trebišov
Cirkevný zbor

Trebišov

Ev. a. v. farský úrad, Kukučínova 3, 075 01 Trebišov; 056/672 28

Cirkevný zbor

Trebišov

Ev. a. v. farský úrad, Kukučínova 3, 075 01 Trebišov; 056/672 28 46, 0917 555 739; trebisov(at)ecav.sk; www.ecavtv.eu; Mgr. Marek Semko − zborový farár; zborový

Zobraziť viac
Vranov nad Topľou
Cirkevný zbor

Vranov nad Topľou

Ev. a. v. farský úrad, Štúrova 3, 093 01 Vranov nad Topľou;

Cirkevný zbor

Vranov nad Topľou

Ev. a. v. farský úrad, Štúrova 3, 093 01 Vranov nad Topľou; 057/446 10 33, 0918 828 337, 0907 132 767; vranov(at)ecav.sk; www.ecavvtv.eu; Mgr. Martin

Zobraziť viac
Vyšný Žipov
Cirkevný zbor

Vyšný Žipov

Ev. a. v. farský úrad, 094 33 Vyšný Žipov 12; 057/449 14

Cirkevný zbor

Vyšný Žipov

Ev. a. v. farský úrad, 094 33 Vyšný Žipov 12; 057/449 14 44, 0918 828 355; ecav.vz(at)centrum.sk; Mgr. Stanislav Haluška − námestný farár; zástupkyňa zborového

Zobraziť viac
Zlaté
Cirkevný zbor

Zlaté

Ev. a. v. farský úrad, Zlaté 180, 086 01 p. Rokytov; 054/472

Cirkevný zbor

Zlaté

Ev. a. v. farský úrad, Zlaté 180, 086 01 p. Rokytov; 054/472 60 40, 0907 638 246; zlate(at)ecav.sk; Mgr. Jaroslav Majer − zborový farár; zborová

Zobraziť viac
Žehňa
Cirkevný zbor

Žehňa

Ev. a. v. farský úrad, 082 06 Žehňa 21; 051/779 82 41,

Cirkevný zbor

Žehňa

Ev. a. v. farský úrad, 082 06 Žehňa 21; 051/779 82 41, 0915 308 247; Milan Kapitáň − diakon; zborový dozorca: Vladimír Sabol; kantorky: Mgr.

Zobraziť viac