O senioráte

Šarišsko-zemplínsky seniorát

Seniorský úrad: Svätoplukova 11, 080 01 Prešov
Telefón: 051/748 11 34, 0918 828 369
E-mail:szs(at)ecav.sk
Senior: Mgr. Martin Chalupka (CZ Prešov)
Konseniori: Mgr. Ľuboš Kubačka (CZ Soľ) – pre hospodárenie, Mgr. Tomáš Valašík (CZ Chmeľov) − pre VM
Seniorálny kaplán: Mgr. Jozef Juházy − námestný farár na kaplánskom mieste, 0918 805 461
Seniorálny dozorca: PhDr. Marián Damankoš, PhD. (CZ Prešov)

Mapa seniorátu: klikni na obrázok

 

Cirkevné zbory:

Bardejov, Bystré, Giraltovce, Hanušovce nad Topľou, Chmeľov, Chmeľovec, Chminianske Jakubovany, Kladzany, Kuková, Lopúchov, Marhaň, Merník, Michalovce, Nemcovce, Pozdišovce, Prešov, Richvald, Sabinov, Soľ, Trebišov, Vranov nad Topľou, Vyšný Žipov, Zlaté, Žehňa (24)