Pozvánka do múzea

Milí bratia a sestry, 
dovoľte, aby som vás v mene vedúceho Ústredného archívu ECAV Martina Mitiho Kováča, pozvala na návštevu novootvoreného múzea Lutherovej reformácie v Bratislave, Palárikova 20.


Informácie o otváracích hodinách a takisto kontakty nájdete na webovej stránke: https://www.centrumhistorie.ecav.sk/.
 
Tešíme sa na návštevu vás, aj členov vašich cirkevných zborov.
Mgr. Jana Nunvářová
tlačová tajomníčka
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Seniorský úrad: 080 01 Prešov, Svätoplukova 11 Telefón: 051/772 59 25, 0918 828 369 E-mail: szs(at)ecav.sk Senior: Mgr. Martin Chalupka (CZ Prešov) Konseniori: Mgr. Ľuboš Kubačka (CZ Soľ), Mgr. Marek Cingeľ (CZ Richvald) − pre VM Seniorálny kaplán: Mgr. Jozef Juházy − námestný farár na kaplánskom mieste, 0918 805 461 Seniorálny dozorca: PhDr. Marián Damankoš, PhD. (CZ Prešov)