Škola cirkevných hudobníkov

Milí kolegovia v duchovnej službe, milí cirkevní hudobníci.
Na základe rozhodnutia Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV:
1. Predlžujeme termín prihlasovania na Školu cirkevných hudobníkov ECAV do 31. júla.
Povzbudzujeme všetkých, ktorí váhajú s rozhodnutím:). Prijímacie skúšky budú 29. augusta v Liptovskom Mikuláši. Viac informácií v prihláške:
2. Avizujeme Kantorsko-dirigentský kurz v Bratislave 1. – 3. septembra. Bližšie informácie a online prihláška budú k dispozícii v júli.
Tešíme sa na Váš záujem.
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Seniorský úrad: 080 01 Prešov, Svätoplukova 11 Telefón: 051/772 59 25, 0918 828 369 E-mail: szs(at)ecav.sk Senior: Mgr. Martin Chalupka (CZ Prešov) Konseniori: Mgr. Ľuboš Kubačka (CZ Soľ), Mgr. Marek Cingeľ (CZ Richvald) − pre VM Seniorálny kaplán: Mgr. Jozef Juházy − námestný farár na kaplánskom mieste, 0918 805 461 Seniorálny dozorca: PhDr. Marián Damankoš, PhD. (CZ Prešov)