Kategória: Šport

Futbalový turnaj ŠZS

Futbalový turnaj ŠZS

FUTBALOVÝ TURNAJ ŠZS

 

Milí bratia farári a sestry farárky, milí mladí bratia a sestry!

 

Aj tento rok pre Vás, cirkevné zbory a predovšetkým pre vašich mladých, pripravujme príležitosť zasúťažiť si v obľúbenom futbale. Pozývame vás teda na Futbalový turnaj dorastov a mládeží ŠZS, ktorý sa uskutoční 15. septembra 2023 v Kračúnovciach (CZ ECAV KUKOVÁ) v areáli Základnej školy. Tu sú bližšie informácie:

 

CIEĽOVÁ SKUPINA: určené pre mladých ľudí, ktorí aktívne žijú v doraste, či mládeži, alebo sa zúčastňujú zborového života a sú vo veku od 12 do 30 rokov.

 

ORGANIZÁCIA TURNAJA:

  1. Futbalový turnaj bude prebiehať v 2 kategóriách: 1. Dorast: 12 – 16 rokov, 2. Mládež: 17 – 30 rokov.

V každej kategórii iba jedno mužstvo, ktoré tvorí 6 hráčov (brankár + 5 hráči v poli + náhradníci). Kategória dorastu bude hrať na umelej tráve (multifunkčné ihrisko), preto prosíme, aby tomu prispôsobili aj svoju obuv.

  1. Pred začatím turnaja je potrebné odovzdať súpisky jednotlivých mužstiev. Každé mužstvo má svojho kapitána, ktorý odovzdá súpisky pri prezentácii. Súpiska musí obsahovať: Názov cirkevného zboru, názov mužstva, mená hráčov s dátumom narodenia, pečiatku a podpis zborového farára/ farárky.
  2. Jednotlivé mužstvá cirkevných zborov môžu prísť aj s fanúšikmi.Je potrebné ich tiež prihlásiť kvôli strave a evidencii.
  3. Nezabudnúť si preukaz poistenca pre prípad úrazu resp. lekárskeho ošetrenia.

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 3 € za každého člena družstva – aj fanúšika. Peniaze je potrebné vopred vyzberať za všetkých zástupcov CZ a odovzdať pri registrácii. Prosíme CZ, aby podporili svojich športovcov.

 

DOPRAVA: individuálna.

 

PROGRAM:

8:00 – 8:30                 Registrácia

8:30 – 9:00                 Otvorenie turnaja, biblický úvod, informácie o priebehu turnaja, pravidlá turnaja, rozlosovanie do skupín

9:00 – 16:30               Turnaj

12:00 – 13:00             Obed (priebežne).

16:30 – 17:00             Vyhodnotenie, záver turnaja

 

Prosíme Vás, aby ste svoje tímy prihlásili najneskôr  do nedele 10. 9. 2023 na adresu: Mgr. Tomáš Valašík, Ev. a. v. farský úrad, Chmeľov 71; E-mail: chmelov@ecav.sk, č. tel.: 0907 307 779.

 

Veríme, že sa Pán prizná k tomuto stretnutiu a dá aj priaznivé počasie.

Prosíme o Vašu pomoc pri oslovovaní mladých a tešíme sa aj na Vašu účasť.