FUTBALOVÝ TURNAJ ŠZS

Aj tento rok pre Vás, cirkevné zbory a predovšetkým pre vašich mladých, pripravujme príležitosť stráviť spoločný čas pri športe. Pozývame vás na Futbalový turnaj mládeží ŠZS, ktorý sa uskutoční 7. septembra 2019 v Chmeľove na miestnom futbalovom ihrisku (pri hlavnej ceste). Tu sú bližšie informácie:

CIEĽOVÁ SKUPINA: určené pre mladých ľudí, ktorí aktívne žijú v doraste, či mládeži, alebo sa zúčastňujú zborového života od 12 do 30 rokov.

ORGANIZÁCIA TURNAJA:

1. Futbalový turnaj bude prebiehať v 2 kategóriách: 1. Dorast: 12 – 16 rokov, 2. Mládež: 17 – 30 rokov. V každej kategórii iba jedno mužstvo, ktoré tvorí 6 hráčov (brankár + 5 hráči v poli + náhradníci).

2. Pred začatím turnaja je potrebné odovzdať súpisky jednotlivých mužstiev. Každé mužstvo má svojho kapitána, ktorý odovzdá súpisky pri prezentácii. Súpiska musí obsahovať: Názov cirkevného zboru, názov mužstva, mená hráčov s dátumom narodenia, pečiatku a podpis zborového farára/ farárky.

3. Jednotlivé mužstvá cirkevných zborov môžu prísť aj s fanúšikmi. Je potrebné ich tiež prihlásiť kvôli strave.

4. Nezabudnúť si preukaz poistenca pre prípad úrazu resp. lekárskeho ošetrenia.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 2,50 € za každého člena družstva – aj fanúšika. Peniaze je potrebné vopred vyzberať za všetkých zástupcov CZ a odovzdať pri registrácii. Prosíme CZ, aby podporili svojich športovcov.

DOPRAVA: individuálna.

PROGRAM:

8. 00 – 8. 30 Registrácia

8. 30 – 9. 00 Otvorenie turnaja, biblický úvod, informácie o priebehu turnaja, pravidlá turnaja, rozlosovanie do skupín

9. 00 – 16. 30 Turnaj

12. 00 – 13. 00 Obed (priebežne)

16. 30- 17. 00 Vyhodnotenie, záver turnaja

Prosíme Vás, aby ste svoje tímy prihlásili najneskôr do 2. 9. 2019 na adresu: Mgr. Tomáš Valašík (vedúci sekcie), Ev. a. v. farský úrad, Chmeľov 71; E-mail: chmelov@ecav.sk, č. tel.: 0907 307 779.

Veríme, že sa Pán prizná k tomuto stretnutiu, dá múdrosť a trpezlivosť organizátorom, radosť mladým zo športového zápolenia a ochráni od úrazov. Prosíme o Vašu pomoc pri oslovovaní mladých a tešíme sa aj na Vašu účasť.

Šarišsko-zemplínsky seniorát
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Seniorský úrad: 080 01 Prešov, Svätoplukova 11 Telefón: 051/772 59 25, 0918 828 369 E-mail: szs(at)ecav.sk Senior: Mgr. Martin Chalupka (CZ Prešov) Konseniori: Mgr. Ľuboš Kubačka (CZ Soľ), Mgr. Marek Cingeľ (CZ Richvald) − pre VM Seniorálny kaplán: Mgr. Jozef Juházy − námestný farár na kaplánskom mieste, 0918 805 461 Seniorálny dozorca: PhDr. Marián Damankoš, PhD. (CZ Prešov)