FUTBALOVÝ TURNAJ ŠZS – Zhodnotenie

Už starí Gréci hovorili: V zdravom tele, zdravý duch. Potvrdili to aj mladí evanjelici v Šarišsko – zemplínskom senioráte našej ECAV na Slovensku, ktorí aj v tomto roku súťažili v najpopulárnejšom športe, vo futbale. ŠZS už dlhé roky organizuje každoročne športové turnaje vo futbale, volejbale a občasne aj vo florbale. Istý čas dokonca organizoval trojdňové Športové dni mládeže.

Tohtoročný futbalový turnaj ŠZS sa konal v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Chmeľov za účasti 6 tímov v mládežníckej kategórii (Bardejov, Bystré, Hanušovce/ Topľou, Chmeľov, Soľ, Vyšný Žipov). Dorastová kategória vzhľadom na jediný prihlásený tím (Richvald) bola zrušená. Je to zrejme aj výsledok znepokojivej tendencie na Slovensku, že mladí ľudia dnes čoraz menej športujú.

Turnaj otvoril biblickým zamyslením domáci zborový farár a zároveň koordinátor práce s dorastom a mládežou v ŠZS T. Valašík. Pripomenul mladým na základe slov apoštola Pavla z Filipským 3, 12 – 14, že tak ako majú na turnaji pred sebou cieľ víťazstva, majú mať ako mladí kresťania pred sebou cieľ povolania Božieho v Ježišovi Kristovi, za ktorým treba bežať. V Kristovi je tá najväčšia odmena a víťazstvo. Po informáciách a pravidlách turnaja sa začali športové zápolenia medzi jednotlivými tímami.

Po napínavom penaltovom závere finálového zápasu 1. miesto získal tím zo Soli, ktorý zároveň získal aj putovný pohár seniora ŠZS. Na 2. mieste sa umiestnil tím z Vyšného Žipova a na 3. mieste tím z Hanušoviec/ Topľou. Medailové turnaje a cenu za najlepšieho strelca turnaja (Dávid Hrivňák zo Soli) odovzdal konsenior ŠZS M. Cingeľ. Ten zároveň poďakoval starostovi obce Chmeľov J. Gállovi za poskytnutie ihriska na turnaj, domácemu cirkevnému zboru za prípravu chutného obedu a všetkým domácim spolupracovníkom a tímu ŠZS za dobrú spoluprácu pri príprave turnaja.

Marek Cingeľ

Šarišsko-zemplínsky seniorát
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Seniorský úrad: 080 01 Prešov, Svätoplukova 11 Telefón: 051/772 59 25, 0918 828 369 E-mail: szs(at)ecav.sk Senior: Mgr. Martin Chalupka (CZ Prešov) Konseniori: Mgr. Ľuboš Kubačka (CZ Soľ), Mgr. Marek Cingeľ (CZ Richvald) − pre VM Seniorálny kaplán: Mgr. Jozef Juházy − námestný farár na kaplánskom mieste, 0918 805 461 Seniorálny dozorca: PhDr. Marián Damankoš, PhD. (CZ Prešov)