Dokumenty na stiahnutie

Agenda a Bohoslužobné knihy ECAV

Agenda ECAV /formát pdf, veľkosť 1,4 MB/
Augsburské vyznanie /formát pdf, veľkosť 273 kB/
Evanjelický spevník /formát pdf, veľkosť 1,5 MB/
Funebrál /formát pdf, veľkosť 391 kB/
Malý katechizmus /formát pdf, veľkosť 127 kB/
Pašie /formát pdf, veľkosť 166 kB/

Tlačivá pre cirkevno-organizačné jednotky ŠZS
Rozpocet_coj /formát pdf, veľkosť 70 kB/
Vykaz_coj_vzor /formát pdf, veľkosť 323 kB/

Cirkevno-právne predpisy ECAV
Zbornik_cpp_aktual_znenie_4_2022 /formát pdf
Zbornik_cpp_aktual_znenie_2017 /formát pdf, veľkosť 1,4 MB/

Žiadosť o príspevok na štúdium

Žiadosť o príspevok zo Seniorálnej podporovne

(pre bližšie informácie pozri Zásady prideľovania prostriedkov)

Voľby

Čestné vyhlásenie kandidáta na funkciu – formulár