Šarišsko-zemplínsky seniorát

Škola cirkevných hudobníkov

Škola cirkevných hudobníkov

Milí kolegovia v duchovnej službe, milí cirkevní hudobníci.
Na základe rozhodnutia Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV:
1. Predlžujeme termín prihlasovania na Školu cirkevných hudobníkov ECAV do 31. júla.
Povzbudzujeme všetkých, ktorí váhajú s rozhodnutím:). Prijímacie skúšky budú 29. augusta v Liptovskom Mikuláši. Viac informácií v prihláške:
2. Avizujeme Kantorsko-dirigentský kurz v Bratislave 1. – 3. septembra. Bližšie informácie a online prihláška budú k dispozícii v júli.
Tešíme sa na Váš záujem.
Pozvánka do múzea

Pozvánka do múzea

Milí bratia a sestry, 
dovoľte, aby som vás v mene vedúceho Ústredného archívu ECAV Martina Mitiho Kováča, pozvala na návštevu novootvoreného múzea Lutherovej reformácie v Bratislave, Palárikova 20.


Informácie o otváracích hodinách a takisto kontakty nájdete na webovej stránke: https://www.centrumhistorie.ecav.sk/.
 
Tešíme sa na návštevu vás, aj členov vašich cirkevných zborov.
Mgr. Jana Nunvářová
tlačová tajomníčka
100 listov

100 listov

Milé sestry a milí bratia, vážené cirkevné zbory.

Pozývame Vás na 2. panelovú diskusiu v rámci jubilejného roka 100. výročia vzniku Východného dištriktu, či už prezenčne (ak ste z blízkeho okolia) alebo online.

Panelová diskusia sa bude konať v piatok 22. 4. 2022 o 19. 00 vo Dvorane BÚ VD ECAV v Prešove pod názvom Modré nebo, žlté slnko.

Bude to večer svedectiev o pomoci našej ECAV na Slovensku Ukrajine v rôznych jej podobách cez mnohých, ktorí sa tejto pomoci aktívne zúčastnili.

Hudobným hosťom je ukrajinská speváčka Larysa Kovaľ a kapela KVD.

Podujatie je možné sledovať aj na YouTube kanáli VD ECAV

Mgr. Marek Cingeľ, tajomník biskupa VD ECAV

ONLINE PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ

ONLINE PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ

Drahé sestry a bratia.

Chceme vás a vašich cirkevníkov pozvať na ONLINE PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ, ktorý začne od pondelka 4.4. do soboty 9.4. každý večer o 19.00 hod.

Hlavná téma: DÁVID A GOLIÁŠ (veľmi aktuálna až prorocky zvolená téma, keďže nápad vznikol na začiatku februára).

Tento spoločný čas bude pozostávať z biblického zamyslenia a potom z času modlitieb a príhovorov.

Som presvedčený, že práve toto je čas a doba, kde Pán potrebuje svoju cirkev, ktorá sa modlí, prihovára a zápasí duchovné boje a tiež je praktická v pomoci a láske.

Predpokladaná dĺžka jedného stretnutia cca 45 – 60 min.

Link na pripojenie:

https://us02web.zoom.us/j/9978909339?pwd=TDBISTEwSzh0bXg3V1dHZ1NGZW5xQT09

Meeting ID: 997 890 9339
Passcode: 1975

S úctou Stanislav Kocka – vedúci MOS ECAV Zobraziť viac →

Festival chrámovej piesne

Festival chrámovej piesne

Vážené cirkevné zbory, milí dirigenti speváckych zborov.

Východný dištrikt ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku, pozývajú spevácke zbory z Východného dištriktu ECAV na Slovensku na premiérový 1. ročník Festivalu chrámovej piesne VD ECAV, ktorý sa uskutoční 1. októbra 2022 (sobota) o 10.00 hod. v  Evanjelickom a. v. kostole v Hybiach (Liptovsko – oravský seniorát). Podujatie sa koná aj v Západnom dištrikte ECAV (4. ročník sa bude konať 8. 10. 2022 o 10.00 hod. v  Evanjelickom a. v. kostole Svätého Ducha v Nitre).

Spevácke zbory (zborové spevokoly) sa môžu prihlásiť do súťažnej (jedna povinná a dve dobrovoľné skladby) alebo nesúťažnej (jedna povinná a jedna dobrovoľná skladba) časti v nasledujúcich kategóriách: miešané zbory, mužské zbory, ženské zbory. Každému zo zúčastnených speváckych zborov bude udelená plaketa a hodnotenie poroty. V súťažnej časti aj označenie pásma, v ktorom sa spevácky zbor v danej kategórii umiestnil.

Podmienky účasti, propozície festivalu, formulár  na prihlásenie ako aj notový materiál k piesňam nájdete v prílohách nižšie.

Informovať sa môžete tiež na e-mailovej adrese tajomnik@vdecav.sk  alebo telefonicky 0908 368 889.

 

Veríme, že spolu prežijeme duchovnou piesňou naplnený požehnaný deň.

 

Pozvánka Festival chrámovej hudby

Propozície Festival chrámovej hudby

Spievajte Bohu nové piesne SATB

Spievajte Bohu nové piesne SSAA

Spievajte Bohu nové piesne TTBB

J. Kumlik Gebet SSAA.pdf

Janáček_Láska opravdivá TTBB

M. A. Ingegneri O bone Jesu SATB

M. Bázlik Pripravuj sa duša milá ES301

Daj, Bože, pokoja (pieseň na záver-jednohlasne)

Festival nádeje – ProChrist 2021

Festival nádeje – ProChrist 2021

Pozývame Vás sledovať sériu online evanjelizačných večerov ProChrist z Nemecka pod názvom „Festival nádeje 2021“, ktoré môžete sledovať každý deň v dňoch 1. – 7. decembra 2021 (streda – utorok) vždy od 18.00 hod. na YouTube kanáli PreTeba: https://www.youtube.com/channel/UCk_-zDcXlWkwAf0LIiEhfJQ/featured.

Kvôli lockdownu v našej krajine nie je možné sledovať evanjelizačné večery prezenčne a spoločne v cirkevných zboroch, ale individuálne v domácnostiach. Nie je potrebné sa prihlasovať.

Čaká nás 7 evanjelizačných večerov na tieto témy:

1. 12. – Dúfam, lebo budem prekvapený (Emauzskí učeníci)

2. 12. – Dúfam, pretože som dôležitý (Bartimeus)

3. 12. – Dúfam, lebo som voľný  (Žena pri Jákobovej studni)

4. 12. – Dúfam, lebo som bol vzpriamený (Zohnutá žena)

5. 12. – Dúfam, lebo som prijatý (Lotor na kríži)

6. 12. – Dúfam, lebo môžem žiť večne (Lazar)

7. 12. – Dúfam, lebo som očakávaný (Márnotratný syn)

 

Veríme, že tieto evanjelizačné večery so svojim posolstvom Vám prinesú na počiatku  vzácneho a opäť výnimočného adventného času požehnanie a povzbudenie na ceste viery. Odporúčame Vám, aby ste oslovili k sledovaniu aj Vašich nekresťanských priateľov a známych a poslali im link.

Požehnaný adventný čas praje

Za tím PreTeba Marek Cingeľ.

Kandidáti na generálneho dozorcu ECAV

Kandidáti na generálneho dozorcu ECAV

Vážení bratia a sestry,
dovoľujeme si vám dať do pozornosti pripravovanú diskusiu Mediálneho výboru ECAV s kandidátmi na pozíciu generálneho dozorcu.
Diskusia sa uskutoční ONLINE v sobotu, 24. júla 2021 od 16:00 cez YouTube kanál ECAV s vami.
Na nasledujúcom odkaze si môžete nájsť životopisy a motivačné listy oboch kandidátov.
Školenie kantorov a hlasovej výchovy

Školenie kantorov a hlasovej výchovy

ŠKOLENIE KANTOROV – ZAČIATOČNÍKOV (Mgr. Martin Tipul)

Prihláška na školenie kantorov a hlasovej výchovy

Čas a miesto

12. jún 2021 (sobota): 9:00 – 16:00 (12:00 – 13:00 obedná prestávka), Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove.

 

Cieľ

Cieľom školenia je zdokonaliť interpretačné zručnosti v hre na organe (keyboarde) a prehĺbiť vedomosti z oblasti liturgie a liturgickej hudby za účelom skvalitnenia hudobnej stránky služieb Božích (SLB) ECAV.

 

Rámcový obsah

 • Základy organovej hry
 • Ovládanie nástroja (organ/keyboard)
 • Liturgické časti SLB a ich význam
 • Registrácia jednotlivých liturgických častí
 • Prispôsobenie registrácie obdobiam cirkevného roka
 • Modulácie, prechody medzi jednotlivými hudobnými prvkami SLB

 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú všetci záujemcovia, ktorí by chceli začať hrať na organe, resp. už hrajú a majú záujem o zvýšenie úrovne hudobnej stránky SLB bez ohľadu na vek a mieru hudobného vzdelania.

V rámci školení je vytvorený priestor na výmenu skúseností, diskusiu a praktické ukážky. Účastník školenia dostane aj doplňujúci notový materiál – transpozície piesní z evanjelického spevníka na vybrané obdobia cirkevného roka.

 

Lektor

Martin Tipul (1983) – vyštudoval učiteľstvo na Pedagogickej fakulte PU v Prešove, v roku 2017 ukončil odbor hra na klavíri na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Košiciach. Momentálne pracuje v SZUŠ v Bardejove, kde vyučuje hru na klavíri a hudobnú náuku. Pôsobí ako kantor v CZ ECAV Zlaté. V CZ ECAV Zlaté diriguje zborový spevokol, ktorý funguje vo fílii Sveržov. Spolupodieľa sa na príprave služieb Božích organizovaných Biskupským úradom VD ECAV – kantorskou službou a dirigovaním spojeného spevokolu. Je členom hudobnej skupiny KVD, ktorá pravidelne účinkuje na Misijných dňoch VD a iných cirkevných podujatiach vrámci ECAV.

 

ŠKOLENIE KANTOROV – POKROČILÝCH (Mgr. Martin Vargovčák)

Prihláška na školenie kantorov a hlasovej výchovy

 

Čas a miesto

12. jún 2021 (sobota): 9:00 – 16:00 (12:00 – 13:00 obedná prestávka), Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove.

 

Cieľ

Cieľom školenia je zdokonaliť interpretačné zručnosti v hre na organe a prehĺbiť vedomosti z oblasti liturgie, liturgickej hudby, hymnológie za účelom skvalitnenia hudobnej stránky služieb Božích (SLB) ECAV.

 

Rámcový obsah

 • Všeobecné poznatky o organe
 • Registrácia, druhy registrácií a zásady miešania registrov – všeobecne
 • Registrácia jednotlivých liturgických častí – špecifikum evanjelických SLB
 • Hra a sprievod duchovných piesní (chorálov)
 • Modulácie, prechody medzi jednotlivými hudobnými prvkami SLB
 • Predohry a dohry duchovných piesní (chorálov)
 • Informatívne naštudovanie dejín evanjelickej cirkevnej hudby (hymnológia)

 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú všetci organisti a kantori, ktorí majú záujem o zvýšenie úrovne hudobnej stránky SLB bez ohľadu na vek a mieru hudobného vzdelania.

V rámci školení je vytvorený priestor na výmenu skúseností, diskusiu a praktické ukážky. Účastník školenia dostane aj doplňujúci notový materiál – vzory pre predohry chorálov a transpozície piesní z evanjelického spevníka na vybrané obdobia cirkevného roka.

 

Lektor

Martin Vargovčák (1979) – ukončil odbor evanjelická teológia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Skalici, zborový farár v Liptovskej Kokave, Turanoch a od roku 2015 pôsobí vo Vranove nad Topľou. Je členom Výboru pre cirkevnú hudbu a hymnológiu, držiteľom čestného uznania Ceny Sebastian 2010 za propagáciu diela J. S. Bacha, usporiadateľom a interprétom Bachovho diela pre súčasníkov. Je aj autorom viacerých hymnologických článkov pre cirkevné médiá.

 

ŠKOLENIE DUCHOVNÝCH ECAV/VEDÚCICH SPEVOKOLOV/ VEDÚCICH HUDOBNÝCH SKUPÍN/SÓLOVÝCH SPEVÁKOV… (PaedDr. Jaroslava Oravcová a Mgr. Andrej Belej)

Prihláška na školenie kantorov a hlasovej výchovy

 

Čas a miesto

12. jún 2021 (sobota): 9:00 – 16:00 (12:00 – 13:00 obedná prestávka), Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove.

 

Cieľ

Cieľom školenia je nadobudnúť nové poznatky z fyziológie hlasového ústrojenstva a zdokonaliť vokálno-interpretačné a dirigentské zručnosti za účelom skvalitnenia hudobného prejavu vrámci duchovných aktivít ECAV.

 

Rámcový obsah

 • Všeobecná charakteristika dychového a hlasového ústrojenstva
 • Práca s hlasom – dýchanie, fonácia, artikulácia
 • Hlasové registre – rozdelenie (plný hlas, falzet) a aplikácia v liturgickom speve
 • Nácvik prehĺbeného dýchania so zameraním na zdokonalenie hlasového prejavu pri SLB
 • Nácvik izolovaného falzetu s prechodom do plného hlasu
 • Práca s mikrofónom
 • Hygiena hlasového ústrojenstva a starostlivosť o hlas
 • Metodika práce v cirkevných speváckych zboroch – metodika speváckych činností, spevácke zlozvyky a ich odstraňovanie
 • Dirigovanie a riadenie zboru – praktický nácvik vybraných skladieb, osobnosť dirigenta

 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú duchovní ECAV, vedúci spevokolov, vedúci hudobných skupín, sóloví speváci atď., ktorí majú záujem o zvýšenie úrovne hudobnej stránky SLB (ale aj hudby vrámci ECAV) bez ohľadu na vek a mieru hudobného vzdelania.

Vrámci školení je vytvorený priestor na výmenu skúseností, diskusiu a praktické ukážky.

Súčasťou školenia je aj doplňujúci notový materiál (hlasové cvičenia).

 

Lektori

Jaroslava Oravcová (1977) – absolvovala odbor slovenský jazyk – hudobná výchova na FHPV PU v Prešove. V rokoch 2001 – 2018 zbormajsterka a dirigentka zborového spevokolu v CZ ECAV Liptovská Kokava a príležitostná dirigentka spojených evanjelických spevokolov Oravy a Liptova. Interprétka spevu na organových koncertoch v spolupráci s M. Vargovčákom. S Chrámovým zborom apoštola Pavla v Brezne a zborovým spevokolom CZ ECAV v Liptovskej Kokave (a organistom M. Vargovčákom) spolupracovala na vydaní CD Ježiš moja radosť s upravenými piesňami z evanjelického spevníka.

Andrej Belej (1971) – absolvoval odbor hudobná výchova na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Počas štúdia bol členom orchestra spevohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove a podieľal sa na hudobnom naštudovaní muzikálov Na skle maľované a Pokrvní bratia. Bol zakladateľom a pôsobil vo viacerých hudobných skupinách (Fade Out, Andy Belej Band, Andy Belej Quartet). V rokoch 2011 – 2013 pôsobil ako vokalista v skupine I.M.T Smile. Ako spevák spolupracoval s AMC Triom a skupinou Groovin´ Heads. V súčasnosti pracuje ako učiteľ na SZUŠ DAMA v Prešove, kde vyučuje hru na klavíri a spev. Hlasovej pedagogike a hlasovému koučingu sa venuje aj súkromne.

Hore