Festival chrámovej piesne

Vážené cirkevné zbory, milí dirigenti speváckych zborov.

Východný dištrikt ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku, pozývajú spevácke zbory z Východného dištriktu ECAV na Slovensku na premiérový 1. ročník Festivalu chrámovej piesne VD ECAV, ktorý sa uskutoční 1. októbra 2022 (sobota) o 10.00 hod. v  Evanjelickom a. v. kostole v Hybiach (Liptovsko – oravský seniorát). Podujatie sa koná aj v Západnom dištrikte ECAV (4. ročník sa bude konať 8. 10. 2022 o 10.00 hod. v  Evanjelickom a. v. kostole Svätého Ducha v Nitre).

Spevácke zbory (zborové spevokoly) sa môžu prihlásiť do súťažnej (jedna povinná a dve dobrovoľné skladby) alebo nesúťažnej (jedna povinná a jedna dobrovoľná skladba) časti v nasledujúcich kategóriách: miešané zbory, mužské zbory, ženské zbory. Každému zo zúčastnených speváckych zborov bude udelená plaketa a hodnotenie poroty. V súťažnej časti aj označenie pásma, v ktorom sa spevácky zbor v danej kategórii umiestnil.

Podmienky účasti, propozície festivalu, formulár  na prihlásenie ako aj notový materiál k piesňam nájdete v prílohách nižšie.

Informovať sa môžete tiež na e-mailovej adrese tajomnik@vdecav.sk  alebo telefonicky 0908 368 889.

 

Veríme, že spolu prežijeme duchovnou piesňou naplnený požehnaný deň.

 

Pozvánka Festival chrámovej hudby

Propozície Festival chrámovej hudby

Spievajte Bohu nové piesne SATB

Spievajte Bohu nové piesne SSAA

Spievajte Bohu nové piesne TTBB

J. Kumlik Gebet SSAA.pdf

Janáček_Láska opravdivá TTBB

M. A. Ingegneri O bone Jesu SATB

M. Bázlik Pripravuj sa duša milá ES301

Daj, Bože, pokoja (pieseň na záver-jednohlasne)

Šarišsko-zemplínsky seniorát
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Seniorský úrad: 080 01 Prešov, Svätoplukova 11 Telefón: 051/772 59 25, 0918 828 369 E-mail: szs(at)ecav.sk Senior: Mgr. Martin Chalupka (CZ Prešov) Konseniori: Mgr. Ľuboš Kubačka (CZ Soľ), Mgr. Marek Cingeľ (CZ Richvald) − pre VM Seniorálny kaplán: Mgr. Jozef Juházy − námestný farár na kaplánskom mieste, 0918 805 461 Seniorálny dozorca: PhDr. Marián Damankoš, PhD. (CZ Prešov)