ONLINE PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ

Drahé sestry a bratia.

Chceme vás a vašich cirkevníkov pozvať na ONLINE PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ, ktorý začne od pondelka 4.4. do soboty 9.4. každý večer o 19.00 hod.

Hlavná téma: DÁVID A GOLIÁŠ (veľmi aktuálna až prorocky zvolená téma, keďže nápad vznikol na začiatku februára).

Tento spoločný čas bude pozostávať z biblického zamyslenia a potom z času modlitieb a príhovorov.

Som presvedčený, že práve toto je čas a doba, kde Pán potrebuje svoju cirkev, ktorá sa modlí, prihovára a zápasí duchovné boje a tiež je praktická v pomoci a láske.

Predpokladaná dĺžka jedného stretnutia cca 45 – 60 min.

Link na pripojenie:

https://us02web.zoom.us/j/9978909339?pwd=TDBISTEwSzh0bXg3V1dHZ1NGZW5xQT09

Meeting ID: 997 890 9339
Passcode: 1975

S úctou Stanislav Kocka – vedúci MOS ECAV


 

Témy online pôstnych večerov s Dávidom proti Goliášovi

(1S 17,17-51)

 

  1. SITUÁCIA: Kresťan a mocnosti zla naokolo (Dávid doma, bratia v boji)

– naša zúčastnenosť na živote ľudí okolo nás, ako na nás vplýva dianie vo svete, vplyvy na naše kresťanstvo – sme ako malý Dávid, ktorý pasie ovečky, hoci vonku je boj – ten boj čaká na nás

modlitby: za postavenie cirkvi vo svete; za jej pôsobenie ako soli, ktorá nesmie ostať iba v soľničke

  1. POMER: Viera v sekularizácii (Dávid vidí a počuje Goliáša)

– svet sa neustále sekularizuje, ľudia nám z cirkvi odchádzajú, to je veľká výzva pre nás, čo robiť, ako byť aktívni? – niekedy sa iba pozeráme okolo seba ako prekvapený Dávid, keď videl bezradné vojsko svojho národa paralyzované jediným silákom Goliášom

modlitby: za múdrosť pre cirkev, aby rozumela reči sveta a vedela správne reagovať; za jej jasný hlas vo svete

  1. PRÍPRAVA: Kresťan pripravený do života (Dávid a jeho odvaha)

– ak poznáme situáciu okolo seba, musíme konať, rozhodnúť sa, vybrať si cestu, ktorou chceme kráčať, nebáť sa životného rozhodnutia – Dávid je nám tu vzorom, ako sa rozhodol v spojení so spoľahnutím sa na pomoc zhora

modlitby: za cirkev a jej misiu, odvahu ísť von medzi ľudí; za jej otvorenosť a zápal

  1. BOJ: Správna zbroj kresťana (Dávid v brnení, palica, prak a kamienky)

– čo cirkev/kresťan potrebuje pre svoju službu vo svete, bez čoho nemôže ani pomyslieť, že by niečo mohla vykonať – Dávid nepotreboval brnenie, jeho zbroj bola v praku a pár kamienkov, no najmä v dôvere v Boha

modlitby: za živú a aktívnu vieru cirkvi, bez ktorej sama stráca zmysel; za jej správne hodnoty

  1. VÍŤAZSTVO: Jediná obeť na Golgote (Dávid na vrchu s Goliášom)

– máme z čoho vychádzať, cirkev ako jediná má kérygmu o golgotskej obete, ktorá je riešením pre ľudí čo sa týka ich života a spásy, to je naše posolstvo – Dávid vykročil na vrch, odvážil sa vstúpiť osobne do diania

modlitby: za silu cirkvi v jej obetovaní sa pre službu ľuďom vo svete, vo zvestovaní vhod-nevhod; jej svetlo nemôže ostať pod nádobou

  1. VÝSLEDOK: Kristus víťazí, nepriateľ odchádza (Dávidov zásah, Filištínci na úteku)

– cirkev ako mocný Boží nástroj v tomto svete prináša svetlo, ktoré poráža tmu, prináša život, ktorý láme moc smrti; – Dávid, ktorý vydobyl víťazstvo a porazil nepriateľa

modlitby: za nesenie evanjelia, ktoré je zverené cirkvi a bez ktorého je svet stratený; za svetlo cirkvi a jeho čistý jas

Šarišsko-zemplínsky seniorát
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Seniorský úrad: 080 01 Prešov, Svätoplukova 11 Telefón: 051/772 59 25, 0918 828 369 E-mail: szs(at)ecav.sk Senior: Mgr. Martin Chalupka (CZ Prešov) Konseniori: Mgr. Ľuboš Kubačka (CZ Soľ), Mgr. Marek Cingeľ (CZ Richvald) − pre VM Seniorálny kaplán: Mgr. Jozef Juházy − námestný farár na kaplánskom mieste, 0918 805 461 Seniorálny dozorca: PhDr. Marián Damankoš, PhD. (CZ Prešov)