Seniorátny deň – Vranov nad Topľou

Seniorátny deň ŠZS 2023

24.9.2023  |  Vranov nad Topľou

 

Bratia a sestry,

srdečne vás pozývame na 2. seniorátny deň Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Uskutoční sa 24.9.2023 (nedeľa) v Športovej hale na Sídlisku Juh vo Vranove nad Topľou so začiatkom o 10:00 hod.

Pre všetkých evanjelikov zo Šariša a Zemplína chceme vytvoriť príležitosť stretnúť sa pri Božom slove a pri ďalších aktivitách. Zažiť spolu jedno veľké spoločenstvo a povzbudiť sa vo viere.

Ústrednou témou stretnutia sú slová: Ajhľa, človek! (J 19,5). Toto Pilátovo zvolanie nám odkrýva skutočnú ľudskosť, ktorá je v Pánovi Ježišovi Kristovi a ktorej sa od Neho chceme učiť.

Seniorátne presbyterstvo prijalo v súvislosti so seniorátnym dňom nasledovné uznesenie:

Seniorátne presbyterstvo ŠZS odporúča cirkevným zborom seniorátu, aby sa dňa 24.9.2023 zúčastnili Seniorátneho dňa vo Vranove nad Topľou a ordinovaným, aby SB vo svojich zboroch vykonali v čase, ktorý sa nebude prekrývať s časom konania SB na Seniorátnom dni, nakoľko sa očakáva ich účasť na tomto stretnutí.“ (Uznesenie SP č. 20/2023)

 

PROGRAM

10:00-12:00        Slávnostné SB

 • Kazateľ: Martin Chalupka, senior

 

12:00-14:00        Obedná prestávka

 • Guľáš v jedálni – dobrovoľný príspevok,   2 €
 • Stánok s jedlom, čapovaná kofola
 • Detská zóna (Skákací hrad, maľovanie, hračky, tvorivé dielne, aktivity…)
 • Mládežnícka zóna (Spoločenstvo evanjelickej mládeže – SEM, atrakcie)
 • Stánky s knihami
 • Stánok Evanjelickej Diakonie
 • Stánok Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ)
 • Priestor na osobné rozhovory

 

14:00-15:30        Popoludňajší program

 • Detský program
 • Dorastovo-mládežnícky program
 • Interaktívny program pre strednú a staršiu generáciu (Hala)

 

15:45                   Spoločné ukončenie, požehnanie na cestu domov

____________________________________________________________________

Informácie k parkovaniu

Stretnutie sa uskutoční v Športovej hale na Sídlisku Juh, ktorá sa nachádza priamo v areáli Základnej školy na Sídlisku Juh.
Pre autá aj autobusy prichádzajúce zo smeru Prešov odporúčame na prvej (a jedinej) svetelnej Križovatke ísť rovno na výpadovku a potom odbočiť na prvej možnej odbočke vľavo. Prejdete koľajnicou a dostanete sa k sídlisku Juh. Tam vás už budú navigovať presbyteri CZ.
Podobne, po výpadovke, odporúčame prísť aj účastníkom z opačného smeru – od Michaloviec a Trebišova.
Parkovanie pre osobné autá bude zabezpečené pri tzv. Kotolni a na priľahlých parkovacích miestach. Autobusy budú parkovať na inom vyhradenom mieste. Usmerní vás parkovacia služba.
Pre lepšie rozpoznanie vozidiel prichádzajúcich na Seniorátny deň prikladáme označenie áut, ktoré si môžete vytlačiť a dať za čelné sklo, keď budete prichádzať.

SD 2023 – označenie áut

Súradnice Športovej haly:
48.883048866231476, 21.694042153582227

Odkaz na Google mapách:
https://maps.app.goo.gl/dPfW19sJY3dLUL5k8

Šarišsko-zemplínsky seniorát
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Seniorský úrad: 080 01 Prešov, Svätoplukova 11 Telefón: 051/772 59 25, 0918 828 369 E-mail: szs(at)ecav.sk Senior: Mgr. Martin Chalupka (CZ Prešov) Konseniori: Mgr. Ľuboš Kubačka (CZ Soľ), Mgr. Marek Cingeľ (CZ Richvald) − pre VM Seniorálny kaplán: Mgr. Jozef Juházy − námestný farár na kaplánskom mieste, 0918 805 461 Seniorálny dozorca: PhDr. Marián Damankoš, PhD. (CZ Prešov)