Orgány a výbory ŠZS

Seniorálne presbyterstvo:

Chalupka Martin senior
Damankoš Marián seniorálny dozorca
Cingeľ Marek konsenior pre vnútornú misiu
Kubačka Ľuboš konsenior pre hospodárenie
Brehuv Radoslav zástupca dozorcu pre vnútornú misiu
Kožlej František zástupca dozorcu pre hospodárenie
Toporcerová Jana seniorálna právna zástupkyňa
Gimerová Viera predsedníčka hospodárskeho výboru
Gregová Elena predsedníčka podporovne
Semko Marek predseda ZED ŠZS
Škarupová Lašáková Eva presbyterka ordinovaná
 
Ferjová Marta presbyterka ordinovaná
Majer Jaroslav presbyter ordinovaný
Velebír Ján presbyter ordinovaný
Kapitáň Milan presbyter ordinovaný
Duda Radoslav presbyter neordinovaný
Palenčár Stanislav presbyter neordinovaný
Sopoliga Ľuboš presbyter neordinovaný
Foľtová Anna presbyterka neordinovaná
Kysacká Mária presbyterka neordinovaná
Ondoeštok Igor presbyter neordinovaný
Uhláriková Marcela náhradná presbyterka ordinovaná
Oráč Matej náhradný presbyter ordinovaný
Fečko Martin náhradný presbyter ordinovaný
Hažlinský Ján náhradný presbyter neordinovaný
Pankúch Ľubomír náhradný presbyter neordinovaný
Novotný Milan náhradný presbyter neordinovaný

 

Ďalší funkcionári ŠZS:

Kerestešová Jarmila seniorálna účtovníčka

Kožlej Miloš

seniorálny archivár
Eva Škarupová Lašáková seniorálna pokladníčka

 

Delegáti na Synodu za ŠZS:

Cingeľ Marek
Gáll Juraj

Ferjová Marta

Čurlík Miroslav

 

Delegáti na dištriktuálny konvent za ŠZS:

Velebír Ján
Kubačka Ľuboš
Foľta Jaroslav
Brehuv Radoslav
Vargovčák Martin
Činčurák Ľuboš
Duda Radoslav

 

Školský výbor ŠZS:

Oráč Matej predseda školského výboru
Kubačková Zuzana školská dekanka
Chalupková Mária školská dekanka
Semko Marek školský dekan
Kaňuchová Erika školská dekanka

 

Hospodársky výbor ŠZS:

Gimerová Viera Predsedníčka
Kubačka Ľuboš Konsenior pre hospodárenie
Kožlej František Zástupca sen. dozorcu pre hospodárenie
Kožlejová Zuzana člen HV
Cinová Viera člen HV

Vnútromisijný výbor ŠZS:

Cingeľ Marek predseda (konsenior pre VM)
Brehuv Radoslav zástupca seniorálneho dozorcu pre VM
Chalupková Mária sekcia práce s deťmi
Valašík Tomáš sekcia práce s dorastom a mládežou
Oráč Matej sekcia Biblickej olympiády
Činčurák Ľuboš sekcia práce s mužmi
Činčuráková Anna sekcia práce so ženami
Kubačková Zuzana sekcia cirkevnej hudby
Majer Jaroslav sekcia evanjelizácie
Fečko Martin sekcia práce s presbytermi