Orgány a výbory ŠZS

Seniorálne presbyterstvo:

Chalupka Martin senior
Damankoš Marián seniorálny dozorca
Valašík Tomáš konsenior pre vnútornú misiu
Kubačka Ľuboš konsenior pre hospodárenie

predseda SePo ordinovaný

Brehuv Radoslav zástupca dozorcu pre vnútornú misiu
Kožlejová Zuzana zástupkyňa dozorcu pre hospodárenie
Toporcerová Jana seniorálna právna zástupkyňa
Gimerová Viera predsedníčka hospodárskeho výboru
Gregová Elena predsedníčka SePo neordinovaná
Semko Marek predseda ZED ŠZS
Škarupová Lašáková Eva presbyterka ordinovaná
 Ferjová Marta presbyterka ordinovaná
Majer Jaroslav presbyter ordinovaný
Velebír Ján presbyter ordinovaný
Kapitáň Milan
presbyter ordinovaný
Oráč Matej
presbyter ordinovaný
Duda Radoslav presbyter neordinovaný
Palenčár Stanislav presbyter neordinovaný
Sopoliga Ľuboš presbyter neordinovaný
Foľtová Anna presbyterka neordinovaná
Kysacká Mária presbyterka neordinovaná
Ondoeštok Igor presbyter neordinovaný
Székely Peter náhradný presbyter ordinovaný
Fečko Martin náhradný presbyter ordinovaný
Grega Marián náhradný presbyter ordinovaný
Hažlinský Ján náhradný presbyter neordinovaný
Maťaš Martin
náhradný presbyter neordinovaný
Cinová Viera
náhradná presbyterka neordinovaná

 

Ďalší funkcionári ŠZS:

Kerestešová Jarmila seniorálna účtovníčka

Kožlej Miloš

seniorálny archivár
Eva Škarupová Lašáková seniorálna pokladníčka

 

Delegáti na Synodu za ŠZS:

Sabol Slavomír
Gáll Juraj

Velebír Ján

Čurlík Miroslav

 

Delegáti na dištriktuálny konvent za ŠZS:

Velebír Ján
Kubačka Ľuboš
Foľta Jaroslav
Brehuv Radoslav
Székely Peter
Škarupa Martin
Duda Radoslav
Pangrác-Piter Milan

 

Školský výbor ŠZS:

Oráč Matej predseda školského výboru, školský dekan
Vargovčáková Kristína
školská dekanka
Chalupková Mária školská dekanka
Semko Marek školský dekan
Kaňuchová Erika školská dekanka

 

Hospodársky výbor ŠZS:

Gimerová Viera predsedníčka
Kubačka Ľuboš konsenior pre hospodárenie
Kožlejová Zuzana zástupkyňa seniorálneho dozorcu pre hospodárenie
Kožlej František člen HV
Cinová Viera člen HV

Vnútromisijný výbor ŠZS:

Valašík Tomáš predseda (konsenior pre VM)
Brehuv Radoslav zástupca seniorálneho dozorcu pre VM
sekcia práce s deťmi
Adamkovičová Oľga sekcia cirkevnej hudby
Bertová Želmíra RoS
Velebír Ján sekcia práce s mužmi
Chalupková Mária
sekcia práce so ženami
Kubačková Zuzana sekcia cirkevnej hudby
Majer Jaroslav sekcia evanjelizácie
Fečko Martin sekcia práce s presbytermi