Kategória: Podujatia

Seniorátny deň – Vranov nad Topľou

Seniorátny deň – Vranov nad Topľou

Seniorátny deň ŠZS 2023

24.9.2023  |  Vranov nad Topľou

 

Bratia a sestry,

srdečne vás pozývame na 2. seniorátny deň Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Uskutoční sa 24.9.2023 (nedeľa) v Športovej hale na Sídlisku Juh vo Vranove nad Topľou so začiatkom o 10:00 hod.

Pre všetkých evanjelikov zo Šariša a Zemplína chceme vytvoriť príležitosť stretnúť sa pri Božom slove a pri ďalších aktivitách. Zažiť spolu jedno veľké spoločenstvo a povzbudiť sa vo viere.

Ústrednou témou stretnutia sú slová: Ajhľa, človek! (J 19,5). Toto Pilátovo zvolanie nám odkrýva skutočnú ľudskosť, ktorá je v Pánovi Ježišovi Kristovi a ktorej sa od Neho chceme učiť.

Seniorátne presbyterstvo prijalo v súvislosti so seniorátnym dňom nasledovné uznesenie:

Seniorátne presbyterstvo ŠZS odporúča cirkevným zborom seniorátu, aby sa dňa 24.9.2023 zúčastnili Seniorátneho dňa vo Vranove nad Topľou a ordinovaným, aby SB vo svojich zboroch vykonali v čase, ktorý sa nebude prekrývať s časom konania SB na Seniorátnom dni, nakoľko sa očakáva ich účasť na tomto stretnutí.“ (Uznesenie SP č. 20/2023)

 

PROGRAM

10:00-12:00        Slávnostné SB

 • Kazateľ: Martin Chalupka, senior

 

12:00-14:00        Obedná prestávka

 • Guľáš v jedálni – dobrovoľný príspevok,   2 €
 • Stánok s jedlom, čapovaná kofola
 • Detská zóna (Skákací hrad, maľovanie, hračky, tvorivé dielne, aktivity…)
 • Mládežnícka zóna (Spoločenstvo evanjelickej mládeže – SEM, atrakcie)
 • Stánky s knihami
 • Stánok Evanjelickej Diakonie
 • Stánok Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ)
 • Priestor na osobné rozhovory

 

14:00-15:30        Popoludňajší program

 • Detský program
 • Dorastovo-mládežnícky program
 • Interaktívny program pre strednú a staršiu generáciu (Hala)

 

15:45                   Spoločné ukončenie, požehnanie na cestu domov

____________________________________________________________________

Informácie k parkovaniu

Stretnutie sa uskutoční v Športovej hale na Sídlisku Juh, ktorá sa nachádza priamo v areáli Základnej školy na Sídlisku Juh.
Pre autá aj autobusy prichádzajúce zo smeru Prešov odporúčame na prvej (a jedinej) svetelnej Križovatke ísť rovno na výpadovku a potom odbočiť na prvej možnej odbočke vľavo. Prejdete koľajnicou a dostanete sa k sídlisku Juh. Tam vás už budú navigovať presbyteri CZ.
Podobne, po výpadovke, odporúčame prísť aj účastníkom z opačného smeru – od Michaloviec a Trebišova.
Parkovanie pre osobné autá bude zabezpečené pri tzv. Kotolni a na priľahlých parkovacích miestach. Autobusy budú parkovať na inom vyhradenom mieste. Usmerní vás parkovacia služba.
Pre lepšie rozpoznanie vozidiel prichádzajúcich na Seniorátny deň prikladáme označenie áut, ktoré si môžete vytlačiť a dať za čelné sklo, keď budete prichádzať.

SD 2023 – označenie áut

Súradnice Športovej haly:
48.883048866231476, 21.694042153582227

Odkaz na Google mapách:
https://maps.app.goo.gl/dPfW19sJY3dLUL5k8

Futbalový turnaj ŠZS

Futbalový turnaj ŠZS

FUTBALOVÝ TURNAJ ŠZS

 

Milí bratia farári a sestry farárky, milí mladí bratia a sestry!

 

Aj tento rok pre Vás, cirkevné zbory a predovšetkým pre vašich mladých, pripravujme príležitosť zasúťažiť si v obľúbenom futbale. Pozývame vás teda na Futbalový turnaj dorastov a mládeží ŠZS, ktorý sa uskutoční 15. septembra 2023 v Kračúnovciach (CZ ECAV KUKOVÁ) v areáli Základnej školy. Tu sú bližšie informácie:

 

CIEĽOVÁ SKUPINA: určené pre mladých ľudí, ktorí aktívne žijú v doraste, či mládeži, alebo sa zúčastňujú zborového života a sú vo veku od 12 do 30 rokov.

 

ORGANIZÁCIA TURNAJA:

 1. Futbalový turnaj bude prebiehať v 2 kategóriách: 1. Dorast: 12 – 16 rokov, 2. Mládež: 17 – 30 rokov.

V každej kategórii iba jedno mužstvo, ktoré tvorí 6 hráčov (brankár + 5 hráči v poli + náhradníci). Kategória dorastu bude hrať na umelej tráve (multifunkčné ihrisko), preto prosíme, aby tomu prispôsobili aj svoju obuv.

 1. Pred začatím turnaja je potrebné odovzdať súpisky jednotlivých mužstiev. Každé mužstvo má svojho kapitána, ktorý odovzdá súpisky pri prezentácii. Súpiska musí obsahovať: Názov cirkevného zboru, názov mužstva, mená hráčov s dátumom narodenia, pečiatku a podpis zborového farára/ farárky.
 2. Jednotlivé mužstvá cirkevných zborov môžu prísť aj s fanúšikmi.Je potrebné ich tiež prihlásiť kvôli strave a evidencii.
 3. Nezabudnúť si preukaz poistenca pre prípad úrazu resp. lekárskeho ošetrenia.

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 3 € za každého člena družstva – aj fanúšika. Peniaze je potrebné vopred vyzberať za všetkých zástupcov CZ a odovzdať pri registrácii. Prosíme CZ, aby podporili svojich športovcov.

 

DOPRAVA: individuálna.

 

PROGRAM:

8:00 – 8:30                 Registrácia

8:30 – 9:00                 Otvorenie turnaja, biblický úvod, informácie o priebehu turnaja, pravidlá turnaja, rozlosovanie do skupín

9:00 – 16:30               Turnaj

12:00 – 13:00             Obed (priebežne).

16:30 – 17:00             Vyhodnotenie, záver turnaja

 

Prosíme Vás, aby ste svoje tímy prihlásili najneskôr  do nedele 10. 9. 2023 na adresu: Mgr. Tomáš Valašík, Ev. a. v. farský úrad, Chmeľov 71; E-mail: chmelov@ecav.sk, č. tel.: 0907 307 779.

 

Veríme, že sa Pán prizná k tomuto stretnutiu a dá aj priaznivé počasie.

Prosíme o Vašu pomoc pri oslovovaní mladých a tešíme sa aj na Vašu účasť.

100 listov

100 listov

Milé sestry a milí bratia, vážené cirkevné zbory.

Pozývame Vás na 2. panelovú diskusiu v rámci jubilejného roka 100. výročia vzniku Východného dištriktu, či už prezenčne (ak ste z blízkeho okolia) alebo online.

Panelová diskusia sa bude konať v piatok 22. 4. 2022 o 19. 00 vo Dvorane BÚ VD ECAV v Prešove pod názvom Modré nebo, žlté slnko.

Bude to večer svedectiev o pomoci našej ECAV na Slovensku Ukrajine v rôznych jej podobách cez mnohých, ktorí sa tejto pomoci aktívne zúčastnili.

Hudobným hosťom je ukrajinská speváčka Larysa Kovaľ a kapela KVD.

Podujatie je možné sledovať aj na YouTube kanáli VD ECAV

Mgr. Marek Cingeľ, tajomník biskupa VD ECAV

ONLINE PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ

ONLINE PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ

Drahé sestry a bratia.

Chceme vás a vašich cirkevníkov pozvať na ONLINE PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ, ktorý začne od pondelka 4.4. do soboty 9.4. každý večer o 19.00 hod.

Hlavná téma: DÁVID A GOLIÁŠ (veľmi aktuálna až prorocky zvolená téma, keďže nápad vznikol na začiatku februára).

Tento spoločný čas bude pozostávať z biblického zamyslenia a potom z času modlitieb a príhovorov.

Som presvedčený, že práve toto je čas a doba, kde Pán potrebuje svoju cirkev, ktorá sa modlí, prihovára a zápasí duchovné boje a tiež je praktická v pomoci a láske.

Predpokladaná dĺžka jedného stretnutia cca 45 – 60 min.

Link na pripojenie:

https://us02web.zoom.us/j/9978909339?pwd=TDBISTEwSzh0bXg3V1dHZ1NGZW5xQT09

Meeting ID: 997 890 9339
Passcode: 1975

S úctou Stanislav Kocka – vedúci MOS ECAV Zobraziť viac →

Festival chrámovej piesne

Festival chrámovej piesne

Vážené cirkevné zbory, milí dirigenti speváckych zborov.

Východný dištrikt ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku, pozývajú spevácke zbory z Východného dištriktu ECAV na Slovensku na premiérový 1. ročník Festivalu chrámovej piesne VD ECAV, ktorý sa uskutoční 1. októbra 2022 (sobota) o 10.00 hod. v  Evanjelickom a. v. kostole v Hybiach (Liptovsko – oravský seniorát). Podujatie sa koná aj v Západnom dištrikte ECAV (4. ročník sa bude konať 8. 10. 2022 o 10.00 hod. v  Evanjelickom a. v. kostole Svätého Ducha v Nitre).

Spevácke zbory (zborové spevokoly) sa môžu prihlásiť do súťažnej (jedna povinná a dve dobrovoľné skladby) alebo nesúťažnej (jedna povinná a jedna dobrovoľná skladba) časti v nasledujúcich kategóriách: miešané zbory, mužské zbory, ženské zbory. Každému zo zúčastnených speváckych zborov bude udelená plaketa a hodnotenie poroty. V súťažnej časti aj označenie pásma, v ktorom sa spevácky zbor v danej kategórii umiestnil.

Podmienky účasti, propozície festivalu, formulár  na prihlásenie ako aj notový materiál k piesňam nájdete v prílohách nižšie.

Informovať sa môžete tiež na e-mailovej adrese tajomnik@vdecav.sk  alebo telefonicky 0908 368 889.

 

Veríme, že spolu prežijeme duchovnou piesňou naplnený požehnaný deň.

 

Pozvánka Festival chrámovej hudby

Propozície Festival chrámovej hudby

Spievajte Bohu nové piesne SATB

Spievajte Bohu nové piesne SSAA

Spievajte Bohu nové piesne TTBB

J. Kumlik Gebet SSAA.pdf

Janáček_Láska opravdivá TTBB

M. A. Ingegneri O bone Jesu SATB

M. Bázlik Pripravuj sa duša milá ES301

Daj, Bože, pokoja (pieseň na záver-jednohlasne)