Kategória: Podujatia

100 listov

100 listov

Milé sestry a milí bratia, vážené cirkevné zbory.

Pozývame Vás na 2. panelovú diskusiu v rámci jubilejného roka 100. výročia vzniku Východného dištriktu, či už prezenčne (ak ste z blízkeho okolia) alebo online.

Panelová diskusia sa bude konať v piatok 22. 4. 2022 o 19. 00 vo Dvorane BÚ VD ECAV v Prešove pod názvom Modré nebo, žlté slnko.

Bude to večer svedectiev o pomoci našej ECAV na Slovensku Ukrajine v rôznych jej podobách cez mnohých, ktorí sa tejto pomoci aktívne zúčastnili.

Hudobným hosťom je ukrajinská speváčka Larysa Kovaľ a kapela KVD.

Podujatie je možné sledovať aj na YouTube kanáli VD ECAV

Mgr. Marek Cingeľ, tajomník biskupa VD ECAV

ONLINE PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ

ONLINE PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ

Drahé sestry a bratia.

Chceme vás a vašich cirkevníkov pozvať na ONLINE PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ, ktorý začne od pondelka 4.4. do soboty 9.4. každý večer o 19.00 hod.

Hlavná téma: DÁVID A GOLIÁŠ (veľmi aktuálna až prorocky zvolená téma, keďže nápad vznikol na začiatku februára).

Tento spoločný čas bude pozostávať z biblického zamyslenia a potom z času modlitieb a príhovorov.

Som presvedčený, že práve toto je čas a doba, kde Pán potrebuje svoju cirkev, ktorá sa modlí, prihovára a zápasí duchovné boje a tiež je praktická v pomoci a láske.

Predpokladaná dĺžka jedného stretnutia cca 45 – 60 min.

Link na pripojenie:

https://us02web.zoom.us/j/9978909339?pwd=TDBISTEwSzh0bXg3V1dHZ1NGZW5xQT09

Meeting ID: 997 890 9339
Passcode: 1975

S úctou Stanislav Kocka – vedúci MOS ECAV Zobraziť viac →

Festival chrámovej piesne

Festival chrámovej piesne

Vážené cirkevné zbory, milí dirigenti speváckych zborov.

Východný dištrikt ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku, pozývajú spevácke zbory z Východného dištriktu ECAV na Slovensku na premiérový 1. ročník Festivalu chrámovej piesne VD ECAV, ktorý sa uskutoční 1. októbra 2022 (sobota) o 10.00 hod. v  Evanjelickom a. v. kostole v Hybiach (Liptovsko – oravský seniorát). Podujatie sa koná aj v Západnom dištrikte ECAV (4. ročník sa bude konať 8. 10. 2022 o 10.00 hod. v  Evanjelickom a. v. kostole Svätého Ducha v Nitre).

Spevácke zbory (zborové spevokoly) sa môžu prihlásiť do súťažnej (jedna povinná a dve dobrovoľné skladby) alebo nesúťažnej (jedna povinná a jedna dobrovoľná skladba) časti v nasledujúcich kategóriách: miešané zbory, mužské zbory, ženské zbory. Každému zo zúčastnených speváckych zborov bude udelená plaketa a hodnotenie poroty. V súťažnej časti aj označenie pásma, v ktorom sa spevácky zbor v danej kategórii umiestnil.

Podmienky účasti, propozície festivalu, formulár  na prihlásenie ako aj notový materiál k piesňam nájdete v prílohách nižšie.

Informovať sa môžete tiež na e-mailovej adrese tajomnik@vdecav.sk  alebo telefonicky 0908 368 889.

 

Veríme, že spolu prežijeme duchovnou piesňou naplnený požehnaný deň.

 

Pozvánka Festival chrámovej hudby

Propozície Festival chrámovej hudby

Spievajte Bohu nové piesne SATB

Spievajte Bohu nové piesne SSAA

Spievajte Bohu nové piesne TTBB

J. Kumlik Gebet SSAA.pdf

Janáček_Láska opravdivá TTBB

M. A. Ingegneri O bone Jesu SATB

M. Bázlik Pripravuj sa duša milá ES301

Daj, Bože, pokoja (pieseň na záver-jednohlasne)

Hore