100 listov

Milé sestry a milí bratia, vážené cirkevné zbory.

Pozývame Vás na 2. panelovú diskusiu v rámci jubilejného roka 100. výročia vzniku Východného dištriktu, či už prezenčne (ak ste z blízkeho okolia) alebo online.

Panelová diskusia sa bude konať v piatok 22. 4. 2022 o 19. 00 vo Dvorane BÚ VD ECAV v Prešove pod názvom Modré nebo, žlté slnko.

Bude to večer svedectiev o pomoci našej ECAV na Slovensku Ukrajine v rôznych jej podobách cez mnohých, ktorí sa tejto pomoci aktívne zúčastnili.

Hudobným hosťom je ukrajinská speváčka Larysa Kovaľ a kapela KVD.

Podujatie je možné sledovať aj na YouTube kanáli VD ECAV

Mgr. Marek Cingeľ, tajomník biskupa VD ECAV

Šarišsko-zemplínsky seniorát
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Seniorský úrad: 080 01 Prešov, Svätoplukova 11 Telefón: 051/772 59 25, 0918 828 369 E-mail: szs(at)ecav.sk Senior: Mgr. Martin Chalupka (CZ Prešov) Konseniori: Mgr. Ľuboš Kubačka (CZ Soľ), Mgr. Marek Cingeľ (CZ Richvald) − pre VM Seniorálny kaplán: Mgr. Jozef Juházy − námestný farár na kaplánskom mieste, 0918 805 461 Seniorálny dozorca: PhDr. Marián Damankoš, PhD. (CZ Prešov)