Kandidáti na generálneho dozorcu ECAV

Vážení bratia a sestry,
dovoľujeme si vám dať do pozornosti pripravovanú diskusiu Mediálneho výboru ECAV s kandidátmi na pozíciu generálneho dozorcu.
Diskusia sa uskutoční ONLINE v sobotu, 24. júla 2021 od 16:00 cez YouTube kanál ECAV s vami.
Na nasledujúcom odkaze si môžete nájsť životopisy a motivačné listy oboch kandidátov.
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Seniorský úrad: 080 01 Prešov, Svätoplukova 11 Telefón: 051/772 59 25, 0918 828 369 E-mail: szs(at)ecav.sk Senior: Mgr. Martin Chalupka (CZ Prešov) Konseniori: Mgr. Ľuboš Kubačka (CZ Soľ), Mgr. Marek Cingeľ (CZ Richvald) − pre VM Seniorálny kaplán: Mgr. Jozef Juházy − námestný farár na kaplánskom mieste, 0918 805 461 Seniorálny dozorca: PhDr. Marián Damankoš, PhD. (CZ Prešov)