Výberové konanie ŠZS 2019

Výberové konanie ŠZS 2019 (.pdf 85kB)

Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV
vyhlasuje výberové konanie na 50% úväzok v kumulovanej pracovnej pozícii:

administratívny pracovník – účtovník
s nástupom od 01.09.2019

Kvalifikačné predpoklady a podmienky:
minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania s maturitou
prax aspoň 2 roky s príslušnými účtovnými a personalistickými programami (napr. Olymp)
zodpovedný prístup k práci, zmysel pre poriadok
mzdové podmienky v zmysle platných predpisov

Iné predpoklady:
jasná hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch
ovládanie PC (word, excel, power point) na pokročilej úrovni

Výhody:
skúsenosti s účtovaním európskych a cirkevných projektov (Európsky sociálny fond)
skúsenosti s dobrovoľnou prácou v cirkevnom spoločenstve

Ponúkame:
prácu v cirkevnom spoločenstve
flexibilnú pracovnú dobu a možnosť pracovať aj z domu

Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis (CV – europas)
kópiu dokladu potvrdzujúceho odbornú spôsobilosť

Spôsob zasielania žiadostí: elektronicky
Termín zasielania žiadostí: 15.08.2019

Adresa:
Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV, Marhaň 52, 086 45 Marhaň
054/739 32 17, 0918 828 369, e-mail: szs@ecav.sk

PhDr. Marián Damankoš, PhD.,
seniorálny dozorca
Mgr. Martin Chalupka,
senior

Šarišsko-zemplínsky seniorát
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Seniorský úrad: 080 01 Prešov, Svätoplukova 11 Telefón: 051/772 59 25, 0918 828 369 E-mail: szs(at)ecav.sk Senior: Mgr. Martin Chalupka (CZ Prešov) Konseniori: Mgr. Ľuboš Kubačka (CZ Soľ), Mgr. Marek Cingeľ (CZ Richvald) − pre VM Seniorálny kaplán: Mgr. Jozef Juházy − námestný farár na kaplánskom mieste, 0918 805 461 Seniorálny dozorca: PhDr. Marián Damankoš, PhD. (CZ Prešov)