Volejbalový turnaj mládeže ŠZS 16. 3. 2019


Dňa 16. 3. 2019 sa konal v Giraltovciach tradičný volejbalový turnaj ŠZS, ktorého sa zúčastnilo 8 tímov (Bardejov, Giraltovce A/B, Kuková, Marhaň, Soľ A/B, Vyšný Žipov). Na začiatok turnaja privítal súťažiacich konsenior ŠZS M. Cingeľ a oboznámil prítomných s organizačnými pokynmi o priebehu turnaja. Krátkym biblickým úvodom sa prihovoril domáci zborový farár M. Fečko a športové pravidlá turnaja vysvetlil D. Havíra. Základná skupina sa odohrala v telocvični miestnej ZŠ a v Športovej hale Igora Nováka. Štvrťfinálové a ďalšie zápasy sa hrali už len v Športovej hale. Fanúšikovia mohli sledovať vyrovnané a bojovné výkony súťažiacich volejbalistov. Víťazné poháre odovzdal tímom senior ŠZS M. Chalupka. Keďže volejbalový tím z Giraltoviec vyhral 3 x po sebe, putovný pohár seniora ŠZS ostáva u nich natrvalo.
Konečný výsledok volejbalového turnaja:
1. Giraltovce
2. Soľ
3. Vyšný Žipov
4. Marhaň.

Šarišsko-zemplínsky seniorát
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Seniorský úrad: 080 01 Prešov, Svätoplukova 11 Telefón: 051/772 59 25, 0918 828 369 E-mail: szs(at)ecav.sk Senior: Mgr. Martin Chalupka (CZ Prešov) Konseniori: Mgr. Ľuboš Kubačka (CZ Soľ), Mgr. Marek Cingeľ (CZ Richvald) − pre VM Seniorálny kaplán: Mgr. Jozef Juházy − námestný farár na kaplánskom mieste, 0918 805 461 Seniorálny dozorca: PhDr. Marián Damankoš, PhD. (CZ Prešov)