Plán zasadnutí Presbyterstva ŠZS ECAV 2019

Január

Dátum: 21.01.2019, 17.00

Miesto: Prešov

Program:
 1. Otvorenie

 2. Kontrola plnenia uznesení

 3. Stav hospodárenia (stav plnenia rozpočtu, stav na účtoch a v pokladni)

 4. Schválenie Plánu úloh VMV (zrealizované aktivity + plánované akcie do nasledujúceho presbyterstva)

 5. Žiadosti zo zborov

 6. Rôzne

 7. Záver

Zasadnutie GP ECAV – 08.02.2019

Zasadnutie DP VD ECAV – 15.02.2019

 

Marec

Dátum: 11.03.2019, 17.00

Miesto: Prešov

Program:
 1. Otvorenie

 2. Kontrola plnenia uznesení

 3. Stav hospodárenia (stav plnenia rozpočtu, stav na účtoch a v pokladni)

 4. Stav plnenia úloh VMV (zrealizované aktivity + plánované akcie do nasledujúceho presbyterstva)

 5. Žiadosti zo zborov

 6. Príprava riadneho seniorálneho konventu

 7. Schválenie projektových priorít zo zahraničných zdrojov na jesenný termín

(na GBU do 30.06.)

 1. Schválenie žiadosti za ŠZS na GePo (na GBU do 31.07.)

 2. Rôzne

 3. Záver

Konvent ŠZS ECAV 2019 bude v CZ Soľ (Čaklov) dňa 30.03.2019.

Zasadnutie GP ECAV 12.04.2019

Zasadnutie DP VD ECAV 27.04.2019

 

Máj

Dátum: 13.05.2019

Miesto: Prešov

Program:
 1. Otvorenie

 2. Kontrola plnenia uznesení

 3. Stav hospodárenia (stav plnenia rozpočtu, stav na účtoch a v pokladni)

 4. Stav plnenia úloh VMV (zrealizované aktivity + plánované akcie do nasledujúceho presbyterstva)

 5. Žiadosti zo zborov

 6. Rôzne

 7. Záver

Zasadnutie GP ECAV 10.05.2019

Zasadnutie DP VD ECAV 25.05.2019

Synoda ECAV 21.-22.06.2019

júl 2019 – august 2019

dovolenkové obdobie – zasadnutie v prípade potreby

 

September

Dátum: 16.09.2019

Miesto: Prešov

Program:
  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesení

  3. Stav hospodárenia (stav plnenia rozpočtu, stav na účtoch a v pokladni)

  4. Stav plnenia úloh VMV (zrealizované aktivity + plánované akcie do nasledujúceho presbyterstva)

  5. Žiadosti zo zborov

  6. Schválenie podpory zo SePo (žiadosti do 15.06.)

  7. Rôzne

  8. Záver

Zasadnutie DP VD ECAV 06.09.2019

Zasadnutie GP ECAV 04.10.2019

November

Dátum: 25.11.2019

Miesto: Prešov

Program:
   1. Otvorenie

   2. Kontrola plnenia uznesení

   3. Stav hospodárenia (stav plnenia rozpočtu, stav na účtoch a v pokladni)

   4. Stav plnenia úloh VMV (zrealizované aktivity + plánované akcie do nasledujúceho presbyterstva)

   5. Žiadosti zo zborov

   6. Schválenie projektových priorít zo zahraničných zdrojov na jarný termín (na GBU do 15.12.)

   7. Schválenie podpory zo SePo (žiadosti do 15.11.)

   8. Rôzne

   9. Záver

Zasadnutie DP VD ECAV 08.11.2019

 

December

Dátum: ??

Miesto: ??

Program:

Predvianočná kapustnica pre pracovníkov seniorátu

Zasadnutie GP ECAV 06.12.2019

Zasadnutie DP VD ECAV 13.12.2019

 

Schválené uznesením SP ŠZS ECAV č. 62/2019 z 19.11.2018.

 

Šarišsko-zemplínsky seniorát
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Seniorský úrad: 080 01 Prešov, Svätoplukova 11 Telefón: 051/772 59 25, 0918 828 369 E-mail: szs(at)ecav.sk Senior: Mgr. Martin Chalupka (CZ Prešov) Konseniori: Mgr. Ľuboš Kubačka (CZ Soľ), Mgr. Marek Cingeľ (CZ Richvald) − pre VM Seniorálny kaplán: Mgr. Jozef Juházy − námestný farár na kaplánskom mieste, 0918 805 461 Seniorálny dozorca: PhDr. Marián Damankoš, PhD. (CZ Prešov)