Chmeľovec

Ev. a. v. farský úrad, Chmeľovec 25, 082 12 p. Kapušany pri Prešove; 051/794 41 22; chmelovec@ecav.sk

Námestná farárka: Mgr. Marcela Uhláriková, 0949 676 804

Zborový dozorca: Ing. Pavol Majerník

Kantor: Tomáš Soták

SB: 9:00 striedavo Chmeľovec a Čelovce