Merník

Ev. a. v. farský úrad, 094 23 Merník 169; 0918 828 343; mernik(at)ecav.sk; Mgr. Peter Soták − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Stanislav Kozák; kantori: Ján Lehet, Dominika Kamenská; 10:00 Merník, 8:00 Michalok a Komarany striedavo, 14:00 Kvakovce (advent a pôst) (ŠZS)