Merník

Ev. a. v. farský úrad, 094 23 Merník 169; 0918 828 343; mernik@ecav.sk

Zborový farár: Mgr. Peter Soták

Zborový dozorca: Ing. Stanislav Kozák

Kantori: Dominika Kamenská, Ján Lehet

SB: 10:00 Merník, 8:00 Michalok a Komarany striedavo, 14:00 Kvakovce (advent a pôst)