Žehňa

Ev. a. v. farský úrad, 082 06 Žehňa 21; 051/779 82 41

Diakon: Milan Kapitáň, 0915 308 247, kapitan65.milan@gmail.com

Administruje: Mgr. Marcela Uhláriková , 0949 676 804 , chmelovec@ecav.sk

Zborový dozorca: Vladimír Sabol

Kantorky: Mgr. Simona Kapitáňová, Ing. Jana Sabolová

SB: 10:00 Žehňa, 8:30 striedavo Lesíček, Tuhrina, Šarišské Bohdanovce