Žehňa

Ev. a. v. farský úrad, 082 06 Žehňa 21; 051/779 82 41, 0915 308 247; Milan Kapitáň − diakon; zborový dozorca: Vladimír Sabol; kantorky: Mgr. Simona Kapitáňová, Ing. Jana Sabolová; 10:00 Žehňa, 8:30 striedavo Lesíček, Tuhrina, Šarišské Bohdanovce (ŠZS)