Žehňa

Ev. a. v. farský úrad, 082 06 Žehňa 21; 0948 633 373

Diakon: Milan Kapitáň, 0915 308 247, kapitan65.milan@gmail.com

Administruje: Mgr. Marcela Uhláriková, 0949 676 804, chmelovec@ecav.sk

Zborový dozorca: Vladimír Sabol

Kantorka: Ing. Jana Pillárová

SB: 10:00 Žehňa, 8:30 striedavo Lesíček, Tuhrina, Šarišské Bohdanovce