Richvald

Ev. a. v. farský úrad, 085 01 Richvald 73; 054/479 32 30; richvald@ecav.sk; www.facebook.com/Cirkevn%C3%BD-zbor-ECAV-na-Slovensku-Richvald-427481864126815/

Zborový farár: Mgr. Ivan Havassy , 0902 268 849 , ivo.hav@gmail.com

Zborová dozorkyňa: Ing. Anna Foľtová

Zástupca zborovej dozorkyne: Jozef Hankovský

Kantorka: Mgr. Daniela Klučariková

SB: Nedeľa 10:00 Richvald