Richvald

Ev. a. v. farský úrad, 085 01 Richvald 73; 054/479 32 30; richvald@ecav.sk, www.facebook.com/Cirkevn%C3%BD-zbor-ECAV-na-Slovensku-Richvald-427481864126815/

Zborový farár-konsenior: Mgr. Marek Cingeľ, 0908 368 889, marekcing@gmail.com

Zborová dozorkyňa: Ing. Anna Foľtová

Kantorka: Mgr. Daniela Klučariková

SB: 10:00 Richvald