Trebišov

Ev. a. v. farský úrad, Kukučínova 3, 075 01 Trebišov; 056/672 28 46, 0917 555 739; trebisov@ecav.sk; www.ecavtv.eu

Zborový farár: Mgr. Marek Semko, 0918 828 325

Zborový dozorca: Ing. Milan Žiaran

Kantor: Ing. Ľuboš Plachtinský

SB: 1O:00 Trebišov, štvrtok 18:00 Trebišov, 8:00 Sečovce