Trebišov

Ev. a. v. farský úrad, Kukučínova 3, 075 01 Trebišov; 056/672 28 46, 0917 555 739; trebisov@ecav.sk; www.ecavtv.eu; https://www.facebook.com/ECAV-Trebi%C5%A1ov-104759041151502

Zborový farár: Mgr. Marek Semko, 0918 828 325

Zborová dozorkyňa: Ing. Eva Timková, 0918 543 029

Kantor: Ing. Ľuboš Plachtinský

SB: 1O:00 Trebišov, štvrtok 18:00 Trebišov, 8:00 Sečovce