Kuková

Ev. a. v. farský úrad, 086 44 Kuková 58; 054/732 26 10; kukova@ecav.sk; www.zbory.ecav.sk/kukova

Námestný farár: Mgr. Jakub Ferko, 0902 086 443, jakubferko82@gmail.com

Zborový dozorca: Ľubomír Vereščak

Kantorky: Michaela Jurčenková, Andrea Maťašová, Lenka Marková

SB: 8:00 Kračúnovce a 9:15 Kalnište striedavo, 10:30 Kuková; 14:00 Dukovce posledná nedeľa v mesiaci