Kuková

Ev. a. v. farský úrad, 086 44 Kuková 58; 0902 086 443; ecav.kukova@gmail.com; www.kukova.ecav.sk; https://www.facebook.com/CZKukova

Zborový farár: Mgr. Jakub Ferko, jakubferko82@gmail.com

Zborový dozorca: Ľubomír Vereščak

Kantorky: Michaela Jurčenková, Lenka Marková, Andrea Maťašová,

SB: každú druhú nedeľu 8:00 Kračúnovce a 9:15 Kalnište striedavo, 10:30 Kuková; 14:00 Dukovce posledná nedeľa v mesiaci