Marhaň

Ev. a. v. farský úrad, 086 45 Marhaň 52; 054/739 32 17; marhan@ecav.sk, www.facebook.com/ecavmarhan

Zborový farár: emeritný biskup Mgr. Slavomír Sabol, 0918 828 301 , slavomir.sabol@gmail.com

Zborový dozorca: Ing. Radoslav Brehuv

Kantori: Miriam Šoltýsová, Slavomír Havír

SB: 9:00 Marhaň, 10:30 Hankovce, 7:30 Porúbka 1. a 3. nedeľa v mesiaci, 14:00 Oľšavce na výročné sviatky