Marhaň

Ev. a. v. farský úrad, 086 45 Marhaň 52; 054/739 32 17, 0918 828 369; marhan(at)ecav.sk; Mgr. Martin Chalupka − zborový farár-senior; zborový dozorca: Ing. Radoslav Brehuv; kantori: Miriam Šoltýsová, Slavomír Havír; 9:00 Marhaň, 7:30 Porúbka 1. a 3. nedeľa v mesiaci, 10:30 Hankovce, 14:00 Oľšavce výročné sviatky (ŠZS)