Bardejov

Ev. a. v. farský úrad, Dlhý rad 15, 085 01 Bardejov; 054/472 24 81; bardejov@ecav.sk; www.ecavbardejov.sk

Zborový farár: Mgr. Ján Velebír, 0918 828 340, janvelebirbj@gmail.com

Námestná farárka na kaplánskom mieste: Mgr. Anna Velebírová, 0905 449 340, annavelebirovabj@gmail.com

Zborový kaplán na farárskom mieste: Mgr. Ivan Havassy, 0902 268 849, ivo.hav@gmail.com

Zborová kaplánka: Mgr. Viera Šimová Šoltés, 0915 946 596, soltestipulova@gmail.com

Zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta

Kantori: Mgr. Katarína Germanová-Sobeková (Bardejov, Rokytov), Ing. Ján Mišák, Mgr. Daniela Klučariková a Adam Velebír (Bardejov), Mgr. Jela Petričová (Mokroluh), Mgr. Zuzana Vantová a Mgr. Martina Kotuľová (Lukavica, Vyšná Voľhod a), Zuzana Paraničová (Rokytov)

SB: 9:00 a 17:00 Bardejov, 18:30 Vinbarg (okrem letných prázdnin), 9:00 Mokroluh a Lukavica, 10:30 Rokytov a Vyšná Voľa, 14:00/15:00 Bardejovský Mihaľov, Janovce, Kobyly príležitostne