Nemcovce

Ev. a. v. farský úrad, Nemcovce 60, 082 12 Kapušany pri Prešove; 051/794 21 55; nemcovce@ecav.sk; www.zbory.ecav.sk/ecavnemcovce;  www.facebook.com/czecavnemcovce

Zborový farár: Mgr. Peter Székely, 0911 224 672

Zborová dozorkyňa: Viera Cinová

Kantor: Ľubomír Beňko

SB: 9:00 a 10:30 striedavo Nemcovce, Lada, Šarišská Poruba, Lipníky