Vyšný Žipov

Ev. a. v. farský úrad, 094 33 Vyšný Žipov 12; 057/449 14 44; vysnyzipov@ecav.sk; ecav.vz@centrum.sk

Zborová farárka: Mgr. Jana Kendžurová, 0915 960 028, jankakendzurova@gmail.com

Zborový dozorca: Mgr. Juraj Sabol, 0915 104 412

Kantori: Mgr. Stanislava Kachmanová, Danka Mattová, Rastislav Kachman

SB: 8:45 Čierne nad Topľou, 10:00 Vyšný Žipov, 11:15 Skrabské 1x ročne v nedeľu