Vyšný Žipov

Ev. a. v. farský úrad, 094 33 Vyšný Žipov 12; 057/449 14 44; ecav.vz@centrum.sk

Námestný farár: Mgr. Stanislav Haluška, 0918 828 355, ecav.vz@centrum.sk

Zástupkyňa zborového dozorcu: Ing. Anna Kachmanová

Kantori: Mgr. Stanislava Kachmanová, Danka Mattová, Stanislav Kachman

SB: 8:45 Čierne nad Topľou, 10:00 Vyšný Žipov, 11:15 Skrabské 1x ročne