Kladzany

Ev. a. v. farský úrad, Kladzany 108, 094 21 Nižný Hrabovec; 057/449 31 12; kladzany(at)ecav.sk; Mgr. Mária Juhásová − zborová farárka; zástupca zborového dozorcu: Slavomír Haňov; kantorky: Dagmar Juhásová, Danka Hrušková; 9:00 Kladzany, 10:30 Hencovce 2x za mesiac, 11:00 Humenné 2x za mesiac, Tovarnianska Polianka 1x za mesiac, Snina 1x za mesiac, DSS Slnečný dom Humenné 1x za mesiac, Centrum sociálnych služieb Tovarné 1x za mesiac (ŠZS)