Kladzany

Ev. a. v. farský úrad, Kladzany 108, 094 21 p. Nižný Hrabovec; 057/449 31 12; kladzany@ecav.sk

Námestná farárka: Mgr. Mária Juhásová

Zástupca zborového dozorcu: Slavomír Haňov

Kantorky: Dagmar Juhásová, Danka Hrušková

SB: 9:00 Kladzany, 10:30 Hencovce 2x za mesiac, 11:00 Humenné 2x za mesiac, Tovarnianska Polianka 1x za mesiac, Snina 1x za mesiac, DSS Slnečný dom Humenné 1x za mesiac, Centrum sociálnych služieb Tovarné 1x za mesiac