Lopúchov

Ev. a. v. farský úrad, Lopúchov 77, 086 41 p. Raslavice; 054/479 22 69; e.kanuchova(at)gmail.com; Mgr. Erika Kaňuchová − zborová farárka; zborový dozorca: Dušan Homulka; kantori: Tomáš Homulka, Dušan Zuščin; 8:00 Buclovany (11:00 párny mesiac), 11:00 Raslavice (8:00 párny mesiac), 9:30 Lopúchov (ŠZS)