Lopúchov

Ev. a. v. farský úrad, Lopúchov 77, 086 41 p. Raslavice; 054/479 22 69; e.kanuchova@gmail.com

Zborová farárka: Mgr. Erika Kaňuchová

Zborový dozorca: Dušan Homulka

Kantori: Ľubomír Cina, Tomáš Homulka, Peter Olšavský

SB: 10:00 Lopúchov, 11.00 (nepárny mesiac) a 9.00 (párny mesiac) – Buclovany, 9.00 (nepárny mesiac) a 11.00 (párny mesiac)  – Raslavice