Pozdišovce

Ev. a. v. farský úrad, Viničná 147, 072 01 Pozdišovce; 056/647 22 63; pozdisovce@ecav.sk; https://www.facebook.com/Cirkevn%C3%BD-zbor-ECAV-Pozdi%C5%A1ovce-1064541930317134/

Zborová farárka: Mgr. Denisa Kuruc Vargová, 0911 857 880

Zborová dozorkyňa: Milica Ondo-Eštoková

Kantori: Peter Adam, Zdenko Smaržík

SB: 10:00 Pozdišovce, 8:30 Šamudovce a Bracovce striedavo,  13:30 Moravany 5x ročne