Pozdišovce

Ev. a. v. farský úrad, Viničná 147, 072 01 Pozdišovce; 056/647 22 63; pozdisovce@ecav.sk

Zborová farárka: Mgr. Denisa Vargová, 0911 857 880

Zborová dozorkyňa: Milica Ondo-Eštoková

Kantori: Mgr. Ivana Pavlikánová, Martin Kukolos, Eliška Plutková, Kristína Ondo-Eštoková, Zdeno Smaržík

SB: 10:00 Pozdišovce, 8:30 Šamudovce a Bracovce striedavo,  13:30 Moravany 1x za mesiac