Soľ

Ev. a. v. farský úrad, 094 35 Soľ 51; 057/449 63 35; sol@ecav.sk, ecavsol@stonline.sk; www.wp.ecavsol; https://www.facebook.com/Cirkevn%C3%BD-zbor-ECAV-na-Slovensku-SO%C4%BD-100588788083894

Zborový farár-konsenior: Mgr. Ľuboš Kubačka, 0918 828 322

Námestná farárka na kaplánskom mieste: ThDr. Zuzana Kubačková, 0908 205 289 , zuzanakubackova48@gmail.com

Zborová dozorkyňa: Viera Ďorďovičová, 0908 996 872

Kantorky: Bc. Eva Hajníková, Rebeka Kubačková, Mgr. Zuzana Kentošová, PhD.

SB: 8:00 Zámutov, 9:30 Soľ a Čaklov, 11:00 Hlinné, 14:00 Zlatník 1x za mesiac, Jastrabie nad Topľou 2x za rok