Soľ

Ev. a. v. farský úrad, 094 35 Soľ 51; tel./fax 057/449 63 35, 0918 828 322; sol(at)ecav.sk, ecavsol(at)stonline.sk; www.wp.ecavsol; Mgr. Ľuboš Kubačka − zborový farár-konsenior, Mgr. Zuzana Kubačková – zborová kaplánka; zborová dozorkyňa: Viera Ďorďovičová; kantori: RNDr. Michal Jenčo, Bc. Eva Hajníková, Rebeka Kubačková, Zuzana Kentošová; 8:00 Zámutov, 9:30 Soľ, 9:30 Čaklov, 11:00 Hlinné, 14:00 Zlatník 1x za mesiac, Jastrabie nad Topľou 2x za rok (ŠZS)