Soľ

Ev. a. v. farský úrad, 094 35 Soľ 51; 057/449 63 35; sol@ecav.sk, ecavsol@stonline.sk; www.wp.ecavsol

Zborový farár-konsenior: Mgr. Ľuboš Kubačka, 0918 828 322

Námestná farárka na kaplánskom mieste: ThDr. Zuzana Kubačková, 0908 205 289 , zuzanakubackova@gmail.com

Zborová dozorkyňa: Viera Ďorďovičová

Kantorky: Bc. Eva Hajníková, Rebeka Kubačková, Mgr. Zuzana Kentošová

SB: 8:00 Zámutov, 9:30 Soľ a Čaklov, 11:00 Hlinné, 14:00 Zlatník 1x za mesiac, Jastrabie nad Topľou 2x za rok