Zlaté

Ev. a. v. farský úrad, Zlaté 180, 086 01 p. Rokytov; 054/472 60 40; zlate@ecav.sk

Zborový farár: Mgr. Jaroslav Majer, 0907 638 246, jaroslavmajer@centrum.sk

Zborová dozorkyňa: Zuzana Priščáková

Kantor: Mgr. Martin Tipul

SB: 9:00 Zlaté, v 2., 3. a 4. nedeľu aj 14:00 Zlaté; 10:30 Sveržov, 1. nedeľa v mesiaci aj 14:00 Sveržov