Michalovce

Ev. a. v. farský úrad, Fraňa Kráľa 7, 071 01 Michalovce; 056/643 31 10; menkyjan(at)gmail.com; www.ecavmichalovce.eu; Mgr. Ján Meňky − zborový farár; zborový dozorca: Július Peržeľ; kantori: Štefan Poľaško ml., Štefan Goras; 9:30 Michalovce, 8:15 Lastomír (kostol RKC) 1. nedeľa, 14:00 Veľké Trakany 2. nedeľa maď., 15:00 Sobrance (Centrum voľného času) 3. nedeľa, 14:00 Veľké Trakany posledná nedeľa v mesiaci, 15:30 Čierna n/T posledná nedeľa v mesiaci (ŠZS)