Michalovce

Ev. a. v. farský úrad, Fraňa Kráľa 7, 071 01 Michalovce; 056/643 31 10; menkyjan@gmail.com; www.ecavmichalovce.eu; www.facebook.com/CirkevnyZborECAVMichalovce

Zborový farár: Mgr. Ján Meňky, 0903 621 010, 0918 828 213

Zborový dozorca: Július Peržeľ, 0904 539 266

Kantori: Štefan Poľaško

SB: 9:30 Michalovce, 17:00 Michalovce Penzión 1. štvrtok v mesiaci, 8:15 Lastomír 1. nedeľa v mesiaci, 15:00 Sobrance 2. nedeľa v mesiaci, 14:00 Veľké Trakany 2. nedeľa v mesiaci v maďarskom jazyku, 15:30 Čierna nad Tisou posledná nedeľa v mesiaci