Vranov nad Topľou

Ev. a. v. farský úrad, Štúrova 3, 093 01 Vranov nad Topľou; 057/446 10 33; vranov@ecav.sk; www.ecavvtv.eu

Zborový farár: Mgr. Martin Vargovčák, 0907 132 767, vargovcak79@gmail.com

Námestná farárka na kaplánskom mieste: Mgr. Kristína Vargovčáková, 0918 828 337 , kristinavargovcakova@gmail.com

Zborová dozorkyňa: Ing. Helena Madurová

Kantorka: Silvia Sabovíková

SB: 9:30 a 17:00 (letný čas 18:00) Vranov nad Topľou, piatok 9:00 Stredisko ED, 9:30 Kvakovce 1x mesačne