Hanušovce nad Topľou

Ev. a. v. farský úrad, Kláštorná 64/16, 094 31 Hanušovce nad Topľou; 057/445 22 44; hanusovce@ecav.sk; www.ecavhanusovce.sk; https://www.facebook.com/groups/474502329701206/

Námestný farár na kaplánskom mieste: Mgr. Slavomír Gallo, 0918 828 344, slavomir.gallo@gmail.com

Zborová dozorkyňa: Ing. Zuzana Kožlejová

Kantori: Katarína Balogová, Ľubica Balogová, Július Tobiáš Kolesár, Ján Lukáč, Marcela Verčimáková

Administruje: Mgr. Peter Székely , 0911 224 672 , nemcovce@ecav.sk

SB: 9:00 Petrovce, 9:00 Pavlovce, 10:30 Hanušovce nad Topľou, 10:30 Medzianky, 8:00 Vlača 1. nedeľa v mesiaci