Hanušovce nad Topľou

Ev. a. v. farský úrad, Kláštorná 64/16, 094 31 Hanušovce nad Topľou; 057/445 22 44; hanusovce@ecav.sk; www.ecavhanusovce.sk

Zborový farár: Mgr. Martin Škarupa, 0904 126 937 , mskarupa@centrum.cz

Zborová farárka: Mgr. Eva Škarupová Lašáková, 0910 912 068, evickaskarupova1@gmail.com

Námestný farár na kaplánskom mieste: Mgr. Slavomír Gallo, 0918 828 344, slavomir.gallo@gmail.com

Zborová dozorkyňa: Ing. Zuzana Kožlejová

Kantori: Ľubica Balogová, Katarína Balogová, Viktória Gdovinová, Marcela Kominková, Dominika Kiššová, Simona Kiššová, Július Tobiáš Kolesár, Miroslava Molitorisová, Dorota Škarupová, Lenka Škreptáčová

SB: 9:00 Petrovce, 9:00 Pavlovce, 10:30 Hanušovce nad Topľou, 10:30 Medzianky, 8:00 Vlača 1. nedeľa v mesiaci