Sabinov

Ev. a. v. farský úrad, Nám. slobody 2, 083 01 Sabinov; 0918 850 973; martaferjova@gmail.com; http://www.facebook.com/CZECAVSabinov

Zborová farárka: PhDr. Marta Ferjová , 0918 850 973 , martaferjova@gmail.com

Zborová dozorkyňa: JUDr. Jana Toporcerová

Kantorky: Mgr. Zita Gargalíková, Mgr. Miroslava Filová

SB: 9:45 Sabinov; 3. nedeľa v mesiaci: 14:00 Daletice, 15:00 Medzany, 16:00 Orkucany