Bystré

Ev. a. v. farský úrad, Zemplínska 564/30, 094 34 Bystré; 0940 327 670; bystre@ecav.sk; www.ecavbystre.sk

Zborový farár: Mgr. Marek Ivan, ilovepoprad@gmail.com

Zborový dozorca: Ján Rozkoš

Kantor: Tomáš Rozkoš

SB: 10:00 Bystré, 8:30 Hermanovce nad Topľou