Chminianske Jakubovany

Ev. a. v. farský úrad, Chminianske Jakubovany 156, 082 33 p. Chminianska Nová Ves; 0917 173 885; ch.jakubovany@ecav.sk

Zborový farár: Mgr. Peter Ferenčík

Zborová dozorkyňa: Mgr. Zdenka Jeremiašová

Kantori: Ľubica Nováková, Milan Kisacký

SB: 9:30 Chminianske Jakubovany