Chminianske Jakubovany

Ev. a. v. farský úrad, Chminianske Jakubovany 156, 082 33 p. Chminianska Nová Ves; 051/779 53 10, ch.jakubovany@ecav.sk

Zborový farár: Mgr. Peter Ferenčík, 0917 173 885

Zborová dozorkyňa: Zdenka Jeremiašová

Kantori: Ľubica Nováková, Milan Kisacký

SB: 9:30 Chminianske Jakubovany, 14:00 Chmiňany 1. a 3. nedeľa v mesiaci (okrem júla − septembra)