Chminianske Jakubovany

Ev. a. v. farský úrad, Chminianske Jakubovany 156, 082 33 p. Chminianska Nová Ves; 051/779 53 10, 0917 173 885; ch.jakubovany(at)ecav.sk; Mgr. Peter Ferenčík − zborový farár; zborový dozorca: Pavol Šalamun; kantori: Ľubica Nováková, Milan Kisacký; 9:30 Chminianske Jakubovany, 14:00 Chmiňany 1. a 3. nedeľa v mesiaci (okrem júla − septembra) (ŠZS)