Prešov

Ev. a. v. farský úrad, Svätoplukova 11, 080 01 Prešov; 051/772 59 25, 051/748 11 32, 0908 987 664; presov@ecav.sk; www.patmos.sk; www.facebook.com/CZ-ECAV-Pre%C5%A10v-1380092442125277

Zborový farár: Mgr. Ondrej Koč, 0905 286 420, o.koc@patmos.sk

Zborový farár: Mgr. Martin Chalupka, 0918 828 369, szs@ecav.sk, m.chalupka@patmos.sk

Námestná farárka na kaplánskom mieste: Mgr. Lenka Wagnerová, 0908 577 744 , wagnerova@patmos.sk

Zborový dozorca: Miroslav Iľko, 0903 882 918, ilko@fimes.sk

Kantori: Juraj Lenhardt, MUDr. Daniela Pastirčáková, Ing. Anna Štetinová

SB: 9:00 a 18:00 (17:00 počas zimného času) Prešov, 1. nedeľa v mesiaci 11:00 s Večerou Pánovou, posledná nedeľa v mesiaci 11:00 s požehnaním detí (okrem letných prázdnin), štvrtok 18:00 (17:00 počas zimného času), streda 7:45 študentské SB pre ESŠ (okrem prázdnin), nedeľa 11:00 Rokycany a Janov striedavo, 9:30 Kojatice každá 2. nedeľa v mesiaci, 14:00 Petrovany nešporné SB 1. nedeľa v mesiaci, jedenkrát v mesiaci v nedeľu SB o 15:30 v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis a jedenkrát v mesiaci v stredu SB 15:20 v Zariadení pre seniorov Náruč.