Prešov

Ev. a. v. farský úrad, Svätoplukova 11, 080 01 Prešov; tel./fax 051/772 59 25, 051/748 11 32, 0908 987 664, Bakalár 0905 232 804, Koč 0905 286 420; presov(at)ecav.sk; www.patmos.sk; Mgr. Ján Bakalár − zborový farár, Mgr. Ondrej Koč ml. − zborový farár, Mgr. Lenka Wagnerová − námestná farárka na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Mgr. Miroslav Čurlík; kantori: Juraj Lenhardt, MUDr. Daniela Pastirčáková, Ing. Anna Štetinová, Mgr. Ivana Bendíková; 9:00 a 18:00 Prešov, 1. a posledná nedeľa v mesiaci aj 11:00, štvrtok 18:00, streda 7:45 študentské (okrem prázdnin), 11:00 Rokycany, Janov striedavo, 9:30 Kojatice každá 2. nedeľa, 14:00 Petrovany nešporné 1. nedeľa, Ústav TP 1x v mesiaci, DSS Veselá 1x v mesiaci (ŠZS)