Prešov

Ev. a. v. farský úrad, Svätoplukova 11, 080 01 Prešov; 051/772 59 25, 051/748 11 32, 0908 987 664; presov@ecav.sk; www.patmos.sk; www.facebook.com/CZ-ECAV-Pre%C5%A10v-1380092442125277

Zborový farár: Mgr. Ondrej Koč ml., 0905 286 420, o.koc@patmos.sk

Zborový farár: Mgr. Martin Chalupka, 0918 828 369, szs@ecav.sk, m.chalupka@patmos.sk

Námestná farárka na kaplánskom mieste: Mgr. Lenka Wagnerová, 0908 577 744 , kaplan@patmos.sk

Zborový dozorca: Mgr. Miroslav Čurlík, 918 828 214 , skolstvo@vdecav.sk, curlik@esspo.sk

Kantori: Juraj Lenhardt, MUDr. Daniela Pastirčáková, Ing. Anna Štetinová

SB: 9:00 a 18:00 Prešov, 1. a posledná nedeľa v mesiaci aj 11:00, štvrtok 18:00, streda 7:45 študentské SB (okrem prázdnin), 11:00 Rokycany a Janov striedavo, 9:30 Kojatice každá 2. nedeľa v mesiaci, 14:00 Petrovany nešporné 1. nedeľa v mesiaci, Ústav TP 1x v mesiaci, DSS Veselá 1x v mesiaci