Chmeľov

Ev. a. v. farský úrad, 082 15 Chmeľov 71; 0907 307 779; chmelov(at)ecav.sk; Mgr. Tomáš Valašík − zborový farár; zborový dozorca: Radoslav Duda; kantori: Ján Kahanovský, Slavomila Hričáková; 8:00 Babie, 9:30 Radvanovce, 10:45 Chmeľov (ŠZS)