Chmeľov

Ev. a. v. farský úrad, 082 15 Chmeľov 71; 0907 307 779; chmelov@ecav.sk; www.facebook.com/groups/966788840134449/

Zborový farár-konsenior: Mgr. Tomáš Valašík

Zborový dozorca: Radoslav Duda

Kantori: Michal Drabik, Sabinka Dzurková, Slavomila Hričáková, Otília Michňáková

SB: 8:00 Babie, 9:30 Radvanovce, 10:45 Chmeľov