Kategória: Aktuality

Duchovná pieseň – seniorátne kolo

Duchovná pieseň – seniorátne kolo

Duchovná pieseň 2020 prihláška

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2019/2020 súťaž Duchovná pieseň.

Dňa 18.apríla 2020 o 14:00 sa v Zborovom dome v Soli uskutoční seniorátne kolo súťaže.

Stanovisko Predsedníctva Šarišsko-zemplínskeho seniorátu  ku medializovaným informáciám ohľadom disciplinárneho konania  voči zborovému farárovi CZ ECAV na Slovensku Michalovce Mgr. Jánovi Meňkymu

Stanovisko Predsedníctva Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ku medializovaným informáciám ohľadom disciplinárneho konania  voči zborovému farárovi CZ ECAV na Slovensku Michalovce Mgr. Jánovi Meňkymu

Stanovisko Predsedníctva Šarišsko-zemplínskeho seniorátu

ku medializovaným informáciám ohľadom disciplinárneho konania  voči zborovému farárovi CZ ECAV na Slovensku Michalovce Mgr. Jánovi Meňkymu

Zobraziť viac →