Usmernenie pre 2. vlnu pandémie Covid-19

Milí bratia a sestry v Pánu.

Srdečne vás pozdravujeme a veríme, že všetci ste v poriadku a zdraví.

Cieľom tohto krátkeho emailu je informovať vás o aktuálnych usmerneniach, vydaných Ministerstvom zdravotníctva SR, hl. hygienikom, právnym tímom a konzíliom odborníkov pre manažment COVID19. Ide o finálne znenie semaforu pre manažment duchovných podujatí počas 2. vlny COVID19 v SR. Nájdete ho na našej webovej stránke ecav.sk:

https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/pokyny-pre-poskytovanie-duchovnej-sluzby-a-duchovneho-sprevadzania-v-sr-pocas-2-vlny-pandemie-covid-19

Tieto pokyny sa týkajú všetkých cirkví a cirkevných spoločenstiev v Slovenskej republike, napriek tomu, že použitý slovník je typický skôr pre katolícku cirkev.

Prosíme vás preto o dodržiavanie všetkých pokynov, podľa semaforu, ktorý platí pre vaše konkrétne mesto, okres, či kraj. V prílohe nájdete aj prehľadnú tabuľku, ktorú spracovala rehoľa Saletínov. Sú v nej graficky jednoznačne spracované všetky obmedzenia a s prihliadnutím na našu liturgiu sa dajú aplikovať aj na naše Služby Božie.

Prosíme vás o prejavenie vzájomnej solidarity voči sebe navzájom a k zodpovednému prístupu pri dodržiavaní všetkých nariadení. Peňažný postih pri náhodnej kontrole príslušníkov polície v civile, nie je tým najväčším strašiakom. Dôležité je aj to, aby sa evanjelická verejnosť správala ako zodpovedný článok spoločnosti.

Bratia a sestry, „preto aj my, odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho vôle.“ Kol 1, 9

COVID 2. faza ECAVV Pánovi vaši, Ivan Eľko a Ján Brozman 

Šarišsko-zemplínsky seniorát
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Seniorský úrad: 080 01 Prešov, Svätoplukova 11 Telefón: 051/772 59 25, 0918 828 369 E-mail: szs(at)ecav.sk Senior: Mgr. Martin Chalupka (CZ Prešov) Konseniori: Mgr. Ľuboš Kubačka (CZ Soľ), Mgr. Marek Cingeľ (CZ Richvald) − pre VM Seniorálny kaplán: Mgr. Jozef Juházy − námestný farár na kaplánskom mieste, 0918 805 461 Seniorálny dozorca: PhDr. Marián Damankoš, PhD. (CZ Prešov)