Sčítanie obyvateľstva – pokyny ECAV


Bratia a sestry.

Posielame vám materiály k sčítaniu obyvateľstva od Mediálneho výboru a z GBÚ.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VÁS:

Asistované sčítanie v zmysle zákona prebehne od 1.4 do 31.10. sa riadi rozhodnutím hlavného hygienika. V praxi to znamená, že ak bude epidemiologická situácia priaznivá vydá rozhodnutie, následne majú obce čas na dokončenie príprav ( kontaktné miesta a asistenti) a po uplynutí lehoty bude asistované sčítanie 6 týždňov prebiehať. Pre všetkých je samozrejme ideálne, aby toto prebehlo na celom území SR a čo najskôr. Pandémia je ale v rukách Božích, preto sa kľudne môže stať, že pôjdeme po krajoch alebo okresoch v zmysle semaforu.

Preto dnes treba oznámiť obyvateľom:

Ak naozaj nie si schopný sčítať sa sám a nemôže ti pomôcť ani nikto z rodiny, počkaj na termín po 1.4. a dostaneš ďalšie informácie a inštrukcie. Dovtedy neporušuješ žiaden zákon a pokojne môžeš čakať.

Vzor sčítacieho formulára

VZOR 6. otázky o vyznaní zo štatistického úradu

Sčítanie 2021- malé plagáty

Sčítanie 2021-plagát

Sčítanie obyvateľstva 2021_ECAV.pdf

Sčítanie obyvateľstva 2021_ECAV

Šarišsko-zemplínsky seniorát
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Seniorský úrad: 080 01 Prešov, Svätoplukova 11 Telefón: 051/772 59 25, 0918 828 369 E-mail: szs(at)ecav.sk Senior: Mgr. Martin Chalupka (CZ Prešov) Konseniori: Mgr. Ľuboš Kubačka (CZ Soľ), Mgr. Marek Cingeľ (CZ Richvald) − pre VM Seniorálny kaplán: Mgr. Jozef Juházy − námestný farár na kaplánskom mieste, 0918 805 461 Seniorálny dozorca: PhDr. Marián Damankoš, PhD. (CZ Prešov)